סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראנב ע"אכא אדר תשע"ז19:27כמה הערות נב-נד / ‏שמואל דוד
לכבוד חברי הפורום

א) ב"ב נב: רד"ה אבל בחזקה כו' שבעל הקרקע מודה כו'
לכאורה קשה דאפשר הכוונה בחזקה שיש עמה טענה היינו ערעור וכמו שכתב הרשב"ם לעיל א"כ הול"ל דחזקה שאין עמה טענה היינו דליכא ערעור ומדוע כתב שבעל הקרקע מודה, ועוד קשה דלפי פירושו קשה "מחזיק בנכסי הגר" דליכא ערעור אבל מ"מ ליכא הודאה וצע"ק

ב) נג: רד"ה לא תהא חזקה דהנעיל והלביש והרחיץ והפשיט כו'
לכאורה הסדר תמוה וצע"ק

ג) נד. רד"ה דשדא כו' והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה לענין חזקת שלש שנים להיות אכילת הפירות של שלש שנים עומדים במקום שטר ובנכסי הגר לא קנה כלומר "לגבי לקנות קרקע מיד" כדין קרקע שנקנית בכסף בשטר ובחזקה דנעל וגדר לא הויא חזקה
לכאורה משמע מדבריו שאכילת פירות שלש שנים מועיל אף בנכסי הגר. ועיין לקמן דף נז. וצע"ק

ד) רד"ה אדעתא דבי דרי כו' וכל החזקות הללו בין בנכסי הגר בין במתנה בין במכר והאחין.
לכאורה צ"ב מדוע המתין לפרש כן כאן. ועוד צע"ק בסדר הדברים.


החותם בכבוד רב,

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר