סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראנב ע"איד אדר תשע"ז00:34קשה מרבא על שמואל / ‏אבי גרינבלט
"איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אמא אמר רב עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה אמר שמואל מודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה מתקיף לה פפא כלום טענינן להו ליתמי מידי דלא טען להו אבוהון והא רבא וכו' כדשלח רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן קשיא(על שמואל)"
רבא היה כמאה וחמישים שנה לאחר שמואל ועדיין נותרנו עם קשיא מרבא על שמואל.

מבאר יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף נב עמוד א:
"וכי תימא האי דלא מסיק לה בתיובתא לאו משום דאכתי איתא לדשמואל, אלא משום דלא מצי לאותוביה לדשמואל מדרבא. מיהו אנן מיהת כיון דסוגיין דההיא דרבא הלכה היא, ממילא שמעינן דליתא להא דשמואל".

כלומר , ידוע היה שהסוגיא נפסקה כשיטת רבא , ממילא קשה על דעת שמואל.
מדוע ? אפילו אם מקובל היה שהלכה כשיטה זו , עדיין זו מחלוקת אמוראים ולמה נסתיים בקשיא ?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר