סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

פורום פורטל הדף היומי

בבא מציעאקז ע"אטו טבת תשע"ז08:32כמה הערות בדף קז / ‏שמואל דוד
א) דף קז. אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר
וברש"י דאמר מר - רבה בר נחמני רביה דאביי דרבה  גידלו בביתו
מה כוונת רש"י במש"כ "דרכה גידלה בביתו" וצ"ב

ב) דף קז. א"ל רב יהודה לרבין בר ר"נ רבין אחי כו'
יש לעיין מה כוונתו בהא דאמר "אחי"
ואם כל פעם שדיבר עמו היה אומר כן

ג) קז. ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים
וברש"י משולשין - שיש שנה שלוקה ב"גפנים ובזיתים" ואין  לוקה "בתבואה" ויש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהי לו פליטה
ויש להעיר,
1)מדוע נקט הגמרא ג' אלו דוקא
2)מדוע כתב רש"י גפן וזית ואח"כ תבואה ובגמרא הקדים תבואה לגפן וזית
3)מדוע רש"י כתב גפן ואח"כ זית ובגמרא הקדים זית לגפן

ד)קז. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא
וכתב הרש"ש מכאן קצת סתירה לבעלי הגלגול.
ואע"פ שאין לי עסק בנסתרות מ"מ קשה מאוד לומר דבר זה שהוא נגד הזוהר וכל ספרי הקבלה וצ"ע

ה) קז: ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית כו' ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת.
ולכאורה מבואר מזה שתשמיש מותר ביום.
ועיין רש"י דמיירי במי שיש לו הרהורים וצ"ע בזה

ו)קז: וי"א אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה
ועיין רש"י מוציא את הקנאה ואת התגר - שכשאין לבו טוב  עליו הוא נוח לכעוס
וצע"ק במה שהוסיף רש"י ואת התגר דליתא בגמרא ומנ"ל להוסיף כן.

החותם בכבוד רב,

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר