סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

ביצהכט ע"בכח ניסן תשע"ד09:03"אמר להו רב נחמן פוקו..." - רב נחמן ?! / ‏יהודי_קדום
בהמשך (וגם מצורף קובץ) מובא נוסח אחר לגמרא שלנו מהספר "שאילתות דרב אחאי גאון, ויקרא" המיישב את הקושי בנוסח שרב נחמן משיב לרבא בר רב הונא זוטי.

"דרש רבא בר רב הונא זוטי אפתחא דנהרדעא שונין קמח ביום טוב אמר להו רב נחמן פוקו ואמרו ליה לאבא שקילא טיבותך ושדי אחזרי פוק חזי כמה מהולתא הדרן בנהרדעא"

נוסח זה קשה כי רב נחמן (בין בר יעקב ובין בר יצחק) חי בדורות קודמים לרברה"ז!
רב נחמן בר יצחק אמורא בבלי בדור הרביעי - החמישי - מלך בפומבדיתא רב נחמן בר יעקב אמורא בבלי בדור השני - השלישי !

ומתקן ה"שאילתות דרב אחאי גאון" לרב חמא שהוא בן דורו וגם בן מקומו של רברה"ז וכן עוד תיקונים בנוסח המובא לעיל.


נוסח "שאילתות דרב אחאי גאון, ויקרא" עמוד רלז עם הדגשת חלק המשמעותי של שינוי הגרסא שלעיל.

שרי למיתנייה ביומא טבא, דתניא אין שונין את הקמח ביום טוב, משום ר׳ פפיס אמרו שונין, ושוין שאם נפל לתוכו צרור או קיסם שמותר לשנותו. דרש רבה בר הונא זוטי בנהרדעא שונין את הקמח ביום טוב. אמר להו רב חמא: פוקו אמרו ליה [....] שקילא טיבותיך שדיא אחיזרי, חזי כמה מהולאתא איכא דרקדן בנהרדעא. ולעולם הוא דמשניא כי הא דרב אשי כי תניא דביתהו קמחא ביו״ט משניא מדשאר יומי ותניא על פתורא. אמר רב אשי הא דידן ברתיה דרמי בר אבא היא, ורמי בר אבא מרי דעובדא הוה, אי לאו דחזת מביתנשא לא הות עבדא.

************************************************************************************
יושם לב שדברי הספר בשאילתא הנידונה מובאים בפרשת אמור (היא פרשת השבוע!) וכן תכני הדף הם ממש ענייני דיומא....
************************************************************************************

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר