סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

ביצהו ע"בז ניסן תשע"ד01:25האם הלכה כראב"י לגבי אפרוח שזה עתה בקע? / ‏איתן
תנו רבנן אפרוח שנולד ביום טוב - אסור. רבי אליעזר בן יעקב אומר: אף בחול אסור, לפי שלא נתפתחו עיניו
כמי ההלכה?
תוס' כתבו בעמ' א', על דברי ר' יוחנן שמתיר באכילה אפרוח שבקע ביו"ט מהביצה - אפרוח שנולד בי''ט וכו'. נראה לומר דאתרמי שנפתחו עיניו היום דאי לא נפתחו עיניו קי''ל דאפילו בחול אסור: כלומר תוס' פוסקים כראב"י.
אבל הרי"ף (חולין ס"ד: - דף כ"ב ע"ב בדפי הרי"ף) פסק כחכמים. וכ"פ הרמב"ם פ"ג ממאכלות אסורות ה"י. גם הר"ן ובעל המאור על הרי"ף כאן בביצה הביאו זאת, והסביר הר"ן שאם ר' יוחנן מתיר לאוכלו בו ביום - מכאן שמדובר שלא נפקחו עיניו, שכך הוא על הרוב.

סברת התוספות היא כנראה כי "משנת ראב"י קב ונקי", (יבמות ל"ז ע"ב), והלכה כמותו - לא רק במשנה אלא גם בבריתא.
ודעת הרי"ף - הסביר שם הר"ן בחולין שגם הרי"ף מסכים שהכלל "משנת ראב"י קב ונקי" חל גם בברייתות, כפי שמוכח ביבמות שם, אלא שהיות ור' יוחנן כאן בביצה נוקט כרבנן - סימן שכאן אין הלכה כראב"י.
ודעת הרמב"ם - כתבתי בעבר מאמר בו אני מראה לענ"ד כי דעת הרמב"ם שהכלל הזה שהלכה כראב"י לא חל בברייתות.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר