סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

ביצהו ע"בו ניסן תשע"ד02:04נפקא מינה למקח וממכר / ‏דוד כוכב
"אמר רב הונא אמר רב: ביצה עם יציאתה נגמרה. מאי עם יציאתה נגמרה? ... עם יציאתה נגמרה - ומגדלת אפרוחים, במעי אמה - אינה מגדלת אפרוחים. למאי נפקא מינה - למקח וממכר. כי ההוא דאמר להו: ביעי דפחיא למאן! יהבו ליה ביעי דשחוטה. אתא לקמיה דרבי אמי, אמר להו: מקח טעות הוא, והדר. - פשיטא! - מהו דתימא: האי לאכילה קא בעי להו, והאי דקאמר דפחיא - משום דצריבן, למאי נפקא מינה - למיתבה ליה ביני ביני, קא משמע לן".

המשך הגמרא: "ואי בעית אימא: מאי עם יציאתה נגמרה - עם יציאת רובה נגמרה, וכדרבי יוחנן". למרות הכלל שהלכה כלישנא בתרא, לשון "ואי בעית אימא" משמע שהגמרא לא חזרה בה וגם הסבר הראשון אמת. ואף על פי כן זאת לא הביאו הרי"ף והרמב"ם דין זה של ביצה במקח וממכר.
ומבואר על פי דברי ספר שער משפט (סי' רל"ג סק"א) שהובאו בגידולי שמואל בסוגייתנו, שרב פה לשיטתו במסכתות בבא קמא דף מו ע"א; ובבא בתרא דף צב ע"א שהולכין בממון אחר הרוב. ואילו הלכה כשמואל שאין הולכין.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר