סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

פורום פורטל הדף היומי

קידושיןלז ע"אכא שבט תשע"ב23:59שיטת ר"א באיסור חדש / ‏שלמה שטרסברג
מתני' כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים ר''א אומר אף החדש:.. חוץ מן הערלה והכלאים: איבעיא להו ר''א לקולא פליג או לחומרא פליג לחומרא פליג וה''ק ת''ק חוץ מן הערלה ומן הכלאים דהלכתא גמירי לה אע''ג דאיכא למימר חובת קרקע היא אבל חדש בארץ אין בח''ל לא מ''ט מושב לאחר ירושה וישיבה משמע ואתא ר''א למימר אף חדש נוהג בין בארץ בין בח''ל מ''ט מושב בכל מקום שאתם יושבים או דלמא לקולא פליג וה''ק ת''ק חוץ מן הערלה והכלאים דהלכתא גמירי לה וכ''ש חדש דמושב כ''מ שאתם יושבים משמע ואתא ר''א למימר חדש אינו נוהג אלא בארץ דמושב לאחר ירושה וישיבה משמע ומאי אף אקמייתא

ת''ש דאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר''א ר' ישמעאל היא דתניא ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל אמר לו ר''ע הרי שבת שנאמר בו מושבות ונוהגת בין בארץ בין בח''ל א''ל שבת ק''ו אתיא מה מצות קלות נוהגות בין בארץ בין בח''ל שבת חמירא לא כ''ש מדאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר''א רבי ישמעאל ש''מ רבי אליעזר לחומרא פליג שמע מינה

הגמרא התלבטה האם ר"א לקולה או לחומרא במשנה ופשטא שאמר את דבריו לחומרה היינו שגם מצוות חדש על אף שהיא חובת קרקע נוהגת גם בחו"ל

רציתי לשאול 2 שאלות
א. רבי ישמעאל אומר לר"ע אין לך להוכיח משבת שמושבותיכם הכוונה בכל מקום גם בחו"ל ולא כפי שפרשתי שהכוונה לאחר כיבוש וחלוקה כי דין זה ששבת נוהג בכל מקום הייתי יודע בק"ו גם ללא המילה מושבותיכם ?.
ורציתי לשאול א"כ מה יעשה ר' ישמעאל עם המילה מושבותיכם הכתובה בשבת, אם זה לא בא ללמד שהאיסור קיים בכל מקום אז מה כן באה מילה זו ללמד? אם נאמר שבאה ללמד שהאיסור מתחיל רק לאחר ירושה ונחלה כפי שאמר ביחס לנסכים, הרי זה ודאי לא נכון שהרי כבר במרה נצטוו על שבת?

ב. הגמרא התלבטה האם ר"א לקולה או לחומרא ופשטה מכך שאביי אמר שמי שחולק על ר' ישמעאל זה ר"א. ולכאורה יש לשאול וכי איזו הוכחה זו הרי גם אביי הוא אמורא בדיוק כמו האמוראים שהתלבטו בגמרא הרי באותה מידה היה ניתן לומר מי סובר כמו ר' ישמעאל ולומר ר"א ואז להגיע למסקנה שר"א לקולה אמר את דבריו שחדש נוהג רק בארץ ורק לאחר כיבוש וחלוקה?

אם הדברים היו מוכרחים בברייתא הרי זו הוכחה תנאית אבל אם הדברים נאמרו ע"י אביי במה זו הוכחה לשאלת האמוראים מקסימום היה ניתן לפשוט שאביי סובר שר"א לחומרא אמר את דבריו?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר