סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראקסב ע"ביד שבט תש"ע11:58"דלמא מזייף" / ‏דוד כוכב
שטר פסול כאשר הוא יכול להזדייף,
כמו שאמרו במסכת גיטין דף יט: (וכ: )
"והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף".
כי אז אין הכתוב בו מהוה ראיה, שמא מזוייף הוא.
לכן אמרו במסכת גיטין ב משנה ד
"רבי יהודה בן בתירא אומר אין כותבין לא על הנייר המחוק, ולא על הדיפתרא {עור שאינו מספיק מעובד}, מפני שהוא יכול להזדייף".
וחכמים מכשירין רק כאשר יש עדי מסירה, המהוים עדות תחליפית.

וכתב בשו"ת הרמב"ם סימן קנג
"ואלו הקלפין הנמצאים בזמננו הידועים בצורתם, אסור לכתוב בהם דבר, לא ספר תורה ולא תפלין ולא מזוזה, לפי שהם עורות שאינם מעובדין עבוד שלם, לפי שהם לא עפיץ.
ואם עיבדו אותן בדבר מכווץ, כגון עפץ... וכיוצא בהם, אז ייקראו קלף ומותר לכתוב בו ספר תורה ותפלין ומזוזות".
כלומר שהתיר רק את הגויל - המעובד בעפצים, ולא את ה'קלף' הלבן שנשרה בסיד.

ושאר ראשונים הכשירו בעקבות ר"ת,
בתוספות מסכת שבת דף עט:
"וא"ת קלפים שלנו דלא עפיצן היכי מיתכשרי?
ואומר ר"ת דתיקון שלנו חשיב כעיפוץ...
...משמע דאי לא עפיצן יכול להזדייף ופסול ואנן סהדי דשלנו אינו יכול להזדייף אלמא חשוב כעפיץ".

כלומר שהכשיר קלפים שלהם למרות שלא עובדו בעפצים. וטעמו, כיון שאינם ראויים להזדייף.
וכן כתב בשמו רבינו ירוחם (מישרים נתיב ד חלק א דף יט טור ג )
"וכתב רבינו תם בעינן כת' על קלף שאינו יכול להזדייף. וקלפים שלנו בסיד כמו בעפצים שלהם ואינו יכול להזדייף".

אבל בהלכות כתיבת ספר תורה כתב רבינו ירוחם (תולדות אדם וחוה נתיב ב חלק ב דף יז טור ג)
"ואם כתבה על הדפתרא פי' שהוא עור בלא עפצים דמליח וקמיח ולא עפיץ פסול לכתוב עליו ס"ת...
וכן במסכת סופרי' אין כותבין לא על הנייר ולא על הדפתרא כמו שכתבתי.
ואם כן קלפים שלנו שאינם מעובדים בעפצים נראה שכותבין עליהם ס"ת דדוקא לגיטין פסול אבל לא לס"ת ולגיטין פסול משום דיכול להזדייף".
מדבריו עולה שהקלפים שבימיו היו יכולים להזדייף.

ובשו"ע אה"ע קכד סעיף ב כתב בהגה:
"ולכתחלה יש לכותבו על קלף מתוקן לספר תורה".
וכתב בביאור הגר"א:
"צ"ל כס"ת ור"ל לאפוקי דפתרא, וכרבי יהודה בן בתירא".
וכתב הט"ז (ס"ק ז) שיותר כשר לכתוב על נייר כי קלף שלנו מזדייף יותר.
וכן העלה בפתחי תשובה.

גם היום ידוע שניתן לגרור ולתקן את הכתוב על קלף שלנו בלא שהדבר יהיה מורגש.
מה שאין כן נייר, שכותבים עליו צ'קים בכל יום.
וכן הגויל, הנהוג אצל התימנים ועוד עדות מזרח, יש סופרי סת"ם שאינם מחבבים אותו, כי התיקונים ניכרים בו...

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר