סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

מנחותקט ע"אכה סיון תשע"א01:17בסוגיא דהקרבה בבית חוניו / ‏המכריע
א. ר' שמעון אומר אין זו עולה ובסמוך אין זה נזיר. רש"י קיצר. הרע"ב מבאר שכוונת ר"ש דלא חל עולה כלל ולא נזירות. (דהיה אפשר לפרש שכוונתו דאין עולה כזו להביאה בבית חוניו וע"כ יביאנה למקדש). ובתפא"י מוסיף דר"ש בזה לשיטתו דהמתנדב שלא כדרך המתנדבים לא חייל נדבתו.

ב. הרי עלי שאקריבנה בבית חוניו. לדעת רבא כוונתו לדורון. והנה צ"ב אם כן איך יקריבנה לכתחילה במקדש, הרי הוי חולין בעזרה. והיה מקום לומר דכשבא להקריב ישוב ויקדישנה לעולה גמורה. אבל בסמוך גבי נזירות דלצעורי נפשיה קא מיכון, תיקשי איך יקריב קרבנותיו לכתחילה במקדש. וכאן לא יועיל הקדש, אם אינו נזיר. ונצטרך לומר דנזירותו תליא ועומדת, אם יקריב בסוף בבית חוניו הוי רק לציעורי, ואם יביא למקדש, איגלאי מילתא למפרע שהיתה נזירות גמורה. ונצטרך להיכנס בזה לכמה ענייני ברירה ועוד. וצ"ב. ואחרי שנפרש כן נאמר כעין זה גם לגבי עולה. ואם לגבי עולה אין הלכה כרבא אחרי דריו"ח כר"ה ותניא נמי כוותיה, וא"א למצוא הרחבה ברמב"ם, אבל נזירות מודה ר"ה לרבא, ויל"ע

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר