סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מוֹסִיף עֲלֵיהֶן תּוֹר וּבֶן יוֹנָה
הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה וּשְׁלָמִים יָבִיא כֶּבֶשׂ פֵּירַשְׁתִּי מִן בָּקָר וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי יָבִיא פַּר וּפָרָה עֵגֶל וְעֶגְלָה מִן הַבְּהֵמָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי יָבִיא פַּר וּפָרָה עֵגֶל וְעֶגְלָה אַיִל וּרְחֵלָה שָׂעִיר וּשְׂעִירָה גְּדִי וּגְדִיָּיה טָלֶה וְטַלְיָיה
הֲרֵי עָלַי שׁוֹר יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּמָנֶה עֵגֶל יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּחָמֵשׁ אַיִל יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בִּשְׁתַּיִם כֶּבֶשׂ יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּסֶלַע
שׁוֹר בְּמָנֶה יָבִיא בְּמָנֶה חוּץ מִנְּסָכָיו עֵגֶל בְּחָמֵשׁ יָבִיא בְּחָמֵשׁ חוּץ מִנְּסָכָיו אַיִל בִּשְׁתַּיִם יָבִיא בִּשְׁתַּיִם חוּץ מִנְּסָכָיו כֶּבֶשׂ בְּסֶלַע יָבִיא בַּסֶּלַע חוּץ מִנְּסָכָיו
שׁוֹר בְּמָנֶה וְהֵבִיא שְׁנַיִם בְּמָנֶה לֹא יָצָא וַאֲפִילּוּ זֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר וְזֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר
שָׁחוֹר וְהֵבִיא לָבָן לָבָן וְהֵבִיא שָׁחוֹר גָּדוֹל וְהֵבִיא קָטָן לֹא יָצָא קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל יָצָא רַבִּי אוֹמֵר לֹא יָצָא
גְּמָ' וְלָא פְּלִיגִי מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ
תָּנוּ רַבָּנַן הֲרֵי עָלַי עוֹלָה בְּסֶלַע לַמִּזְבֵּחַ יָבִיא כֶּבֶשׂ שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁקָּרֵב בְּסֶלַע לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ אֶלָּא כֶּבֶשׁ שֶׁקָּרֵב בְּסֶלַע פֵּירַשְׁתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי יָבִיא מִכׇּל דָּבָר שֶׁקָּרֵב בְּסֶלַע לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ
פֵּירַשְׁתִּי מִן הַבָּקָר וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי יָבִיא פָּר וְעֵגֶל אַמַּאי וְלַיְתֵי פַּר מִמָּה נַפְשָׁךְ
הָא מַנִּי רַבִּי הִיא דְּאָמַר קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל לֹא יָצָא
אִי רַבִּי אֵימָא סֵיפָא שׁוֹר בְּמָנֶה וְהֵבִיא שְׁנַיִם בְּמָנֶה לֹא יָצָא וַאֲפִילּוּ זֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר וְזֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר
שָׁחוֹר וְהֵבִיא לָבָן לָבָן וְהֵבִיא שָׁחוֹר גָּדוֹל וְהֵבִיא קָטָן לֹא יָצָא קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל יָצָא רַבִּי אוֹמֵר לֹא יָצָא
רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי וּמְצִיעֲתָא רַבָּנַן
אִין רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי מְצִיעֲתָא רַבָּנַן וְהָכִי קָאָמַר דָּבָר זֶה מַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּנַן
תְּנַן הָתָם שִׁשָּׁה לִנְדָבָה כְּנֶגֶד מִי סִימָן (קמ"ף) [קנ"ז] ש"ע
אָמַר חִזְקִיָּה כְּנֶגֶד שִׁשָּׁה בָּתֵּי אָבוֹת הַכֹּהֲנִים שֶׁתִּקְּנוּ לָהֶם חֲכָמִים שֶׁיְּהֵא שָׁלוֹם זֶה עִם זֶה
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מִתּוֹךְ שֶׁהַנְּדָבָה מְרוּבָּה תִּיקְּנוּ לָהֶם שׁוֹפָרוֹת מְרוּבִּין כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְעַפְּשׁוּ הַמָּעוֹת
וּזְעֵירִי אָמַר כְּנֶגֶד פַּר וָעֵגֶל אַיִל וָכֶבֶשׂ גְּדִי וְשָׂעִיר וְרַבִּי הִיא דְּאָמַר קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל לֹא יָצָא
וּבַר פְּדָא אָמַר כְּנֶגֶד הַפָּרִים וְהָאֵילִים

רש"י

תודה ושלמים. או זה או זה: יביא כבש. פחות שבתודה ושלמים: פירשתי כו'. תודה ושלמים איכא לספוקי בזכרים ונקבות: רחל. בת שתי שנים (טלה וטלייה) כבש בן שנתו: יביא הוא ונסכיו עמו במנה. כך נתפרש דינו בתורה שבע''פ: בחמש. סלעים: אמר הרי עלי שור במנה יביאנו במנה חוץ מנסכיו. שהרי כך קבעו: שור במנה והביא שנים במנה לא יצא. שהרי קבע שור א' במנה: גמ' מר כי אתריה ומר כי אתריה. באתריה דת''ק גריע כבש מעוף ובאתריה דרבי אליעזר גריע עוף מכבש: פירשתי. איזה קרבן אביא ואקננו בסלע מדנחת לפרושי איכא לספוקי נמי באחריני הלכך יביא מכל דבר הקרב למזבח שוה סלע מכל אחד ובלבד שיוכל לקנות דבר שלם מסלע: ממה נפשך. דאי נמי עגל נדר הא יש בכלל מרובה מועט: דבר זה. ששנינו יביא פר ועגל לאו דברי הכל היא אלא מחלוקת דרבי ורבנן דלגבי קטן והביא גדול [לרבי] לא יצא משום הכי נקט תנא פלוגתא בסיפא לפרושי רישא דלאו דברי הכל היא: תנן התם. במס' שקלים (דף ט:): ששה לנדבה. י''ג שופרות היו במקדש שבעה מהן מפורשים מה נותנין בהם תיקלים חדתין ותיקלים עתיקין קינים וגוזלי עולה ועצים ולבונה וזהב לכפורת הרי שבעה וששה מהן לנדבה בהן היו נותנין המותרות ההולכות לנדבת צבור דהוא קיץ המזבח והוי הבשר לעולה ועורות לכהנים: כנגד ששה בתי אבות שכל משמר חלוק לששה בתי אבות כנגד ששה ימי שבוע זה עובד יומו וזה עובד יומו ובשבת כולן שוין: כדי שיהא להן שלום זה עם זה. שעורות של בהמות הנקחות מן השופרות היו לכהנים שמקריבין העולות וכל זמן שאין המזבח בטל לא היו לוקחין מן השופרות ואם לא היה להם אלא שופר אחד אתו לאינצויי דשמא באותו יום של בית אב ראשון או של בית אב שני יביאו נדרים ונדבות הרבה לא יטול הבית אב מן השופר כלום ובשאר ימות השבוע של אלו בתי אבות לא מייתו נדרים ונדבות כ''כ ונמצא אותן בתי אבות מקריבות מן השופר שלא יהא המזבח בטל והוו עורות שלהם ומנצי הנך קמאי בהדי הנך ואמרי יש לכם עורות ואנו אין לנו כלום ואי משום הנך עולות שהביאו יחידים במשמרות שלנו משום מזלינו הוא הלכך תקינו ששה שלא יטול זה משופרו של זה וכשהמעות באות נותנין אותן לששה שופרות: כנגד פר ועגל ואיל כבש וגדי ושעיר. שהמתנדב פר לעולה מביא ונותן לשופר ששמו פר במנה אחד כדאמר יביא במנה דפר (נקבה) במנה והמתנדב עגל מביא חמשה סלעים ונותן לשופר ששמו עגל וכן כולם והכהנים לוקחין ממעות שופר ששמו פר ויקריבו מאותו שופר פרים עד שיכלו כל המעות: דר' היא דאמר קטן והביא גדול לא יצא. ולהכי הוו ששה שאין עולה באה אלא מהנך ששה בהמות: כנגד פרים. של חטאת ציבור שאבדו והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו הראשונים ונתקו לרעייה [דמיהן נופלין לשופר הראשון והאילים אשם גזילות ואשם מעילות שאבדו והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו הראשונים ונתקו לרעייה דמיהן נופלין] לשופר השני ובאים לנדבת ציבור:

תוספות

מוסיף עליהם תור ובן יונה. ולא גרסינן ובני יונה: הרי עלי תודה או שלמים גרסי' ולא כספרים דגרסי תודה ושלמים: כבש יביא הוא ונסכיו בסלע. תימה הא דאמר בפ' שני דכריתות (דף י:) גבי עולה ויורד מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה דתניא הרי עלי בסלע למזבח יביא כבש דמדאמר רחמנא איל אשם בכסף שקלים דבן שתי שנים מכלל דבן שנה בסלע ומדחס רחמנא עליה דדלות למהוי חד משיתסר בעשירות דמטמא מקדש עשיר מביא כבש לחטאת בסלע ועני שני פרידים ברובע כדתנן (כריתות דף ח.) ועמדו קינין ברבעתיים פירוש רובע דינר שהוא אחד מט''ז בסלע אלמא דכבש בלא נסכים הוי בסלע דחטאת אינה טעונה נסכים וי''ל דכך ה''ה דכבש בין יש עמו נסכים [בין אין עמו נסכים] בסלע כדקתני באיל הוא ונסכיו בשתים והיינו לפי שמצינו באיל האשם שהוא בכסף שקלים אע''פ שאין נסכים באשם וא''ת והא משמע בריש איזהו מקומן (זבחים מח.) דחטאת בת דנקא פירוש שתות דינר דהיינו מעה ובריש חגיגה (דף ו.) אמרי' דחגיגה מעה כסף ושה של פדיון פטר חמור אמרי' בפ''ק דבכורות (דף יא.) בפטרוזא בת דנקא וי''ל דודאי מה''ת יכול להביא אפי' בפרוטה כדאמרינן בפ' [בתרא] דכריתות (דף כז.) שלא נתנה תורה קצבה במחוסרי כפרה שמא יוזלו טלאים ואין להן תקנה לאכול בקדשים ושמא עין יפה בסלע עין רעה בדנקא ואם יוזלו טלאים אפי' בפחות [מדנקא] אם הוא טוב ומובחר [מתכפר בהם] וא''ת והא אמרינן בפ' הוציאו לו (יומא דף נה:) גבי לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות שמא ימות א' מן הבעלים ופריך ונשקול ארבע זוזי מינייהו ונשדי בנהרא והנך לישתרו משמע שזהו שיעור דמי הקן ופי' שם בקונטרס ארבע זוזי מדינה והיינו חצי דינר צורי דאיסתירא דהוי סלע מדינה הוי פלגא זוזא כדאמר בפרק אע''פ (כתובות דף סד.) וקשיא לההיא דכריתות דמשמע שהוא רובע דינר וי''ל דהש''ס נקט שיעור שהיו עומדים בימיהם ושמא אח''כ נתייקרו אי נמי אורחיה דהש''ס בכל דוכתא ד' זוזי ולאו דווקא כדאשכחן בפ' איזהו נשך (ב''מ דף סט:) שקול ארבע זוזי ואימא ליה לפלניא דלוזפן זוזי ובפ' קמא דגיטין (דף יג.) דאי בעי שקיל ארבע זוזי מישראל ופסיל ליה ובפ' המקדיש שדהו (ערכין דף כט.) שקיל ארבע זוזי ושדי בנהרא ובפ' בתרא דר''ה (דף לא:) גבי גר שנתגייר מפריש רובע לקינו פי' רש''י רובע סלע ולא יתכן אלא רובע דינר כדפרישית כדמוכח בפ''ק דכריתות (דף י:) דחד משיתסר הוי ועוד קשיא דבפ' הזהב (ב''מ דף נב.) אשכחן רובע סתם דהוא רובע שקל דהיינו חצי דינר צורי גבי עד כמה תחסר ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל בדינר עד רובע ומפרש התם רובע שקל וי''ל דאדרבה משם ראיה דסתם רובע לאו רובע שקל מדהוה בעי למימר מעיקרא רובע דינר ומסיק רובע שקל ודייק לה מדקתני עד רובע ולא קתני עד רביע ועוד דומיא דסלע: שחור והביא לבן. חלוקים קצת כדאמר פ''ה דנזיר (דף לא:) ופ''ק (דף ג) אוכמא למשכיה סומקא לבישריה חיורא לרידיא: שיהא שלום זה עם זה. ואע''פ שבערב השבת מחלקין העורות משום בעלי זרוע [כדאמרי'] בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נז.) כאן יש תקנה לבעלי זרוע אע''פ שכל בית אב נוטל מספר שלו הואיל וכל המשמרה ביחד: ורבי היא דאמר קטן והביא גדול לא יצא. דלרבנן לא חיישינן אע''ג דזמנין דשני ליה דההוא נתנן לשם אילים והוא מביא פר תחתיהם:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר