סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אֶלָּא מֵעַתָּה נַיְיתוֹ פַּר בְּהוֹרָאָה וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי טָפִי לְהוּ שְׁבָטִים
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרַבִּי יַעֲקֹב שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי לָא אִיקְּרוּ קָהָל דִּכְתִיב הִנְנִי מַפְרְךָ וְהִרְבִּיתִךָ וּנְתַתִּיךָ לִקְהַל עַמִּים וְגוֹ' כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֲחוּזָּה אִיקְּרִי קָהָל וְכֹל שֶׁאֵין לוֹ אֲחוּזָּה לָא אִיקְּרִי קָהָל
אִם כֵּן חָסְרִי לְהוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים אָמַר אַבָּיֵי אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי אָמַר רָבָא וְהָא כְּתִיב עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם לְנַחֲלָה הוּקְשׁוּ וְלֹא לְדָבָר אַחֵר
וְלָא וְהָא חֲלוּקִין בַּדְּגָלִים כְּנַחֲלָתָן כָּךְ חֲנִיָּיתָן כְּדֵי לְחַלֵּק כָּבוֹד לַדְּגָלִים
וְהָא חֲלוּקִים בַּנְּשִׂיאִים הָהוּא לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים דְּתַנְיָא שְׁלֹמֹה עָשָׂה שִׁבְעָה יְמֵי חֲנוּכָּה וּמָה רָאָה מֹשֶׁה לַעֲשׂוֹת שְׁנֵים עָשָׂר יְמֵי חֲנוּכָּה כְּדֵי לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים
מַאי הָוֵי עֲלַהּ
תָּא שְׁמַע דְּתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת וְלַד חַטָּאת וּתְמוּרַת חַטָּאת וְחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וְחַטָּאת שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְחַטָּאת שֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר וְלַד חַטָּאת בְּצִבּוּר שֶׁאֵין צִבּוּר מַפְרִישִׁין נְקֵבָה וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר תְּמוּרַת חַטָּאת בְּצִבּוּר שֶׁאֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּצִבּוּר שֶׁאֵין צִבּוּר מֵתִים
שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ לֹא שָׁמַעְנוּ יָכוֹל יָמוּתוּ אָמַרְתָּ יִלְמוֹד סָתוּם מִן הַמְפוֹרָשׁ מַה מָּצִינוּ בִּוְלַד חַטָּאת וּתְמוּרַת חַטָּאת וְשֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר אַף שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר
וְכִי דָּנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּחַד מָקוֹם גְּמִיר
הַדְרָן עֲלָךְ הוֹרוּ בֵּית דִּין
מַתְנִי' הוֹרָה כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג מֵבִיא פַּר שׁוֹגֵג וְעָשָׂה מֵזִיד מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג פָּטוּר שֶׁהוֹרָאַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ כְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין לַצִּבּוּר
גמ' שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג מֵבִיא פַּר פְּשִׁיטָא
אָמַר אַבָּיֵי הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁהוֹרָה וְשָׁכַח מֵאֵיזֶה טַעַם הוֹרָה וּבְשָׁעָה שֶׁטָּעָה אָמַר הֲרֵינִי עוֹשֶׂה עַל דַּעַת הוֹרָאָתוֹ דְּמַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִתְיְדַע לֵיהּ [שֶׁמָּא] הָדַר בֵּיהּ כְּמֵזִיד דָּמֵי וְלָא לִחַיַּיב קָא מַשְׁמַע לַן
מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג כּוּ' מְנָא הָנֵי מִילֵּי דְּתָנוּ רַבָּנַן לְאַשְׁמַת הָעָם הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִין הוּא

רש"י

אלא מעתה. דכהנים איקרו קהל לייתו פר בהוראה: וכ''ת הכי נמי טפי להו שבטים. לר''ש הויין י''ג שבטים ותנן רבי שמעון אומר י''ג פרים פר לכל שבט ושבט ופר לב''ד דלא הוו אלא י''ב שבטים: אלא אמר רב אחא בר יעקב שבטו של לוי לא איקרי קהל. והוא הדין לכהנים דלא איקרו קהל דכהנים הויין בכלל שבט לוי (ואכתי נוקמה) כר' שמעון: ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם כל שיש לו אחוזה איקרי קהל. וכהנים ולוים אין להם אחוזה: כראובן ושמעון יהיו לי. דבתרי שבטים חשיב להו כראובן ושמעון: והא כתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם. דלנחלה הוקשו אפרים ומנשה לשאר שבטים שיהיו נוטלים בנחלה כשאר שני שבטים ולא לדברים אחרים הוקשו אבל אין מביאין ב' פרים ואכתי חסרי להו מי''ב שבטים אלא שמעינן מינה דלוי איקרי קהל וכהנים לא איקרי קהל ושותפין נינהו ולא מתוקמא כר''ש דקרא הכי משמע ומולדתך: כנחלתם כך חנייתם. שיעקב אבינו חלק להם את הארץ וציום היאך יחנו לדגליהם וכן מצינו במדרש תנחומא דיעקב אבינו תקן להם דגלים וחלק להם הארץ וכן מצינו איש על דגלו באותות באות אשר צוה להם אביהם שלאותן רוחות שנחלקו לשאת מטתו לאותן רוחות חנו לדגליהם והיינו דאמרי' כנחלתן כך חנייתן: מאי הוי עלה. אי הוה דוקא הא דאביי דאמר דשמעינן ליה לר''ש דאמר דחטאת השותפין אינה מתה או לאו דוקא: ת''ש דתניא ר''ש אומר וכו': שאין צבור מפרישין נקבה. שאין אתה מוצא קרבן צבור שהיתה באה נקבה: שאין תמורה בצבור. דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר דלשון יחיד הוא ולא צבור ושותפין והכי מפרש בפ''ק דמס' תמורה (דף יג.): שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה לא שמענו. אם מתים בצבור אי לא: וכי דנין אפשר משאי אפשר. הא ולד חטאת ותמורת חטאת ושמתו בעליה אי אפשר בצבור וקא אמר מה מצינו: הא לא קשיא דלא הוי דנין אפשר משאי אפשר משום דר''ש בחד מקום גמיר להו דכי נצטוו ישראל על ד' חטאות בחד מקום גמיר להו הלכה למשה מסיני שיהיו נהוגות יחד במקום אחד או ביחיד או בצבור וקא דייק ר''ש אי ס''ד בצבור הנך כולהו מי איתנהו יחד בצבור אלא ש''מ דביחיד אמורה ולא בצבור דכי היכי שמתו בעליה ולד חטאת ותמורת חטאת ליתנהו בצבור ה''נ שכיפרו בעליה ושעברה שנתה ליתנהו בצבור דעל כרחין ילמוד סתום מן המפורש והכי אמרינן במס' תמורה בפ' יש בקרבנות יחיד (ד' טז:) אמר ר''ש בן לקיש ארבע נתנו להם דמתות והחמישי' ירעה ויחד ניתנו שיהיו נוהגות במקו' א' ומספק העמידום על חמש שיהיו חמשתן מתות ואי ס''ד דארבע ניתנו להם בצבור הנך כולהו ד' מתות מי איתנהו בצבור הא לא משכחת לה דאפשר בצבור אלא שנים ותו לא אלא על כרחך ילמוד סתום מן המפורש וקא דייקא מהא מתניתא דכי היכי דאמר ר''ש ה' חטאות מתות ביחיד ולא בצבור דמההיא דוקיא דייק ר''ש דיחיד ולא בשותפין דהיינו ב''ד משום דאי אתה יכול לומר ולד חטאת בשותפין שאין השותפין מביאין נקבה דפר ושעיר הוא דמביאין ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בשותפות שאין תמורה בשותפין דעלמא וכ''ש בב''ד דה''נ תנן במס' תמורה (דף יג.) אין השותפין עושין תמורה וילמוד סתום מן המפורש מה מצינו בולד חטאת ותמורת חטאת ביחיד דברים אמורים ולא בשותפין אף חטאת שמתו בעליה ושכפרו (על) בעליה ושעברה שנתה ביחיד ולא בשותפין דחטאת שמת אחד מן השותפין קרבה הלכך הא דקתני מת אחד מב''ד פטור לא מתקומא אליבא דר''ש: מתני' הורה כהן משיח. הורה שוגג ועשה מזיד או שהורה מזיד ועשה שוגג פטור מקרבן שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת ב''ד לצבור מה הוראת ב''ד לצבור אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה אף הוראת כהן משיח לעצמו אינו חייב אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה כדמפרש בגמרא לאשמת העם הרי משיח כצבור וכי הורו בית דין מזידין ועשו קהל שוגגין לא הוי הוראה והוי שגגת מעשה לחודיה והוו יחידין ומייתו כל חד וחד כשבה או שעירה אבל כהן משיח כי הורה מזיד ועשה שוגג לא דיניה כיחיד ופטור לגמרי דהכי אמרינן בפרק בתרא (דף יא.) מעם הארץ פרט למשיח דאינו מביא קרבן בשגגת מעשה: גמ' שוגג ועשה שוגג מביא פר פשיטא. דכי הורה בשוגג ועשה שוגג דהוי שוגג מעליא ומביא פר קרבן: מהו דתימא כיון דאי מתידע ליה. מאיזה טעם הורה שמא היה חוזר בו מאותו טעם וכי שכח ההוא טעמא ואף על פי כן הוא עושה ותולה בהוראתו ראשונה אימא כמזיד דמי ולא מחייב קרבן קא משמע לן: (שיכול. לגמור מדין קל וחומר שמשיח כצבור ולא צריך למכתב לאשמת העם אע''ג דאילו לא נאמר לאשמת העם הייתי למד מן הדין):

תוספות

מזיד ועשה שוגג. תימה היכא הוי שוגג בלא הוראה אי אכיל בשתיקה ולא מיקרי הוראה הא מאחר שאינו מורה לאחרים כי אם לעצמו מה לי בשתיקה מה לי בדיבור: (אין) [כהוראת] בית דין כו'. כמה עניינים שונה הכא מה שכבר שנה בפרק קמא אלא משום דאתי לפרושי רישא אמאי שוה להוראת צבור לענין שוגג ועשה כו' משום דשוו פר כהן משיח וצבור להדדי: שוגג ועשה שוגג פשיטא. לעיל בפ"ק (ד:) דקתני שוגגין ועשו שוגגין לא פריך נמי פשיטא וצריך לומר אגב דתנא הכא דהתם ליכא לשנויי כדהכא דהיכי סלקא דעתך למימר דכולהו סנהדרין שכחו מאיזה טעם הורו:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר