סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בְּנֵי חוֹרִין וּבְנֵי בְרִית בְּנֵי חוֹרִין לְמַעוֹטֵי עֲבָדִים בְּנֵי בְרִית לְמַעוֹטֵי גּוֹיִם
וּצְרִיכָא דְּאִי אַשְׁמְעִינַן עֶבֶד מִשּׁוּם דְּאֵין לוֹ חַיִיס אֲבָל גּוֹי דְּיֵשׁ לוֹ חַיִיס אֵימָא לָא וְאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹי מִשּׁוּם דְּלָא שָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת אֲבָל עֶבֶד דְּשָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת אֵימָא לָא צְרִיכָא
וְהַנָּשִׁים בִּכְלַל הַנֶּזֶק מְנָהָנֵי מִילֵּי
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר קְרָא אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה
דְּבֵי רַבִּי אֶלְעָזָר תָּנָא וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל דִּינִין שֶׁבַּתּוֹרָה
דְּבֵי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי תָּנָא אָמַר קְרָא וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה
וּצְרִיכִי דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא הָתָם הוּא דְּחָס רַחֲמָנָא עֲלַהּ כִּי הֵיכִי דְּתֶהְוֵי לַהּ כַּפָּרָה אֲבָל דִּינִין אִישׁ דְּבַר מַשָּׂא וּמַתָּן אִין אִשָּׁה לָא
וְאִי אַשְׁמְעִינַן דִּינִין כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי לַהּ חַיּוּתָא אֲבָל כַּפָּרָה אִישׁ דְּבַר מִצְוָה אִין אִשָּׁה דְּלָאו בַּת מִצְוָה לָא
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי הָכָא מִשּׁוּם כַּפָּרָה וְהָכָא מִשּׁוּם חַיּוּתָא אֲבָל לְעִנְיַן קְטָלָא אִישׁ דְּבַר מִצְוָה לְשַׁלֵּם כּוֹפֶר אִשָּׁה לָא
וְאִי אַשְׁמְעִינַן כּוֹפֶר מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה אֲבָל הָנֵי תַּרְתֵּי דְּלֵיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה אֵימָא לָא צְרִיכָא
הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין
אִתְּמַר פַּלְגָא נִזְקָא רַב פָּפָּא אָמַר מָמוֹנָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר קְנָסָא
רַב פָּפָּא אָמַר מָמוֹנָא קָסָבַר סְתָם שְׁווֹרִים לָאו בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי וּבְדִין הוּא דְּבָעֵי לְשַׁלּוֹמֵי כּוּלֵּיהּ וְרַחֲמָנָא הוּא דְּחָס עֲלֵיהּ דְּאַכַּתִּי לָא אִיַּיעַד תּוֹרֵיהּ
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר קְנָסָא קָסָבַר סְתָם שְׁווֹרִים בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי וּבְדִין הוּא דְּלָא לְשַׁלֵּם כְּלָל וְרַחֲמָנָא הוּא דְּקַנְסֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלִנְטְרֵיהּ לְתוֹרֵיהּ
תְּנַן הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא מָמוֹנָא הַיְינוּ דְּשָׁיֵיךְ נִיזָּק בְּתַשְׁלוּמִין אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא קְנָסָא הַשְׁתָּא דְּלָאו דִּידֵיהּ שָׁקֵיל בְּתַשְׁלוּמִין אִיתֵיהּ
לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִפְחַת נְבֵילָה
פְּחַת נְבֵילָה הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא תַּשְׁלוּמֵי נֶזֶק מְלַמֵּד שֶׁהַבְּעָלִים מִטַּפְּלִין בִּנְבֵילָה
חֲדָא בְּתָם וַחֲדָא בְּמוּעָד
וּצְרִיכָא דְּאִי אַשְׁמְעִינַן תָּם מִשּׁוּם דְּאַכַּתִּי לָא אִיַּיעַד אֲבָל מוּעָד אֵימָא לָא וְאִי אַשְׁמְעִינַן מוֹעֵד מִשּׁוּם דְּקָא מְשַׁלֵּם כּוּלֵּיהּ אֲבָל תָּם אֵימָא לָא צְרִיכָא
תָּא שְׁמַע מָה בֵּין תָּם לְמוּעָד שֶׁהַתָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק מִגּוּפוֹ וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם מִן הָעֲלִיָּיה
וְאִם אִיתָא לִיתְנֵי נָמֵי הָא תָּם אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ מוּעָד מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ
תְּנָא וְשַׁיַּיר מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר
שַׁיַּיר חֲצִי כוֹפֶר
אִי מִשּׁוּם חֲצִי כוֹפֶר לָאו שִׁיּוּרָא הוּא הָא מַנִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא דְּאָמַר תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי כוֹפֶר
תָּא שְׁמַע

רש"י

בני חורין. שיהו העדים בני חורין ובני ברית: עבד אין לו יחס. דאמרינן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סב.) הכל מודים בעבד שאין לו יחס כדכתיב עם החמור עם הדומין לחמור: נכרי יש לו יחס. כדמפרש התם דכתיב הדרימון בן טברימון בן חזאל: עבד כנעני שייך במצות שהנשים חייבות בהן דגמר לה לה מאשה: לפניהם כולן בכלל: קמייתא. איש או אשה כי יעשו דמשתעי בקרבן: התם הוא דחס רחמנא עלה. דתיהוי כאיש לענין כפרה: כי היכי דתיהוי לה חיותא. דאי לא הואי בכלל דינין הוי פרשי תגרי מינה: איש דבר מצות. משלם בעל השור כופר ליורשים משום דבטליה ממצות: ממונא. דין הוא שישלמנו ואינו קנס ונפקא מינה דאי מודה מקמי דאתו סהדי לא מיפטר: לאו בחזקת שימור קיימי. שרגילין בנגיחה וצריכין שמירה: בתשלומין. משמע דשניהן מפסדי ממון בתשלומין שזה משלם מחצה וזה מפסיד מחצה: דשייך ניזק בתשלומין. כלומר מפסיד ממה שהיה ראוי לו דבעי למשקל כוליה שזה פשע בשורו שלא שמרו: בתשלומין איתיה. בתמיה דמשמע שמפסיד מדינו: לפחת נבילה. דכל פחת נבילה דניזק הוא והיינו דשייך ניזק בתשלומין שאפילו אותו קנס שזיכתה לו תורה אינו נוטל כולו: הא תנא ליה רישא. חבתי בתשלומי נזקו וקתני עלה תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה ואמרינן לא נצרכא אלא לפחת נבילה: מגופו. ואם אינו שוה חצי נזק מפסיד הניזק כדכתיב (שמות כא) וחצו את כספו: מן העלייה. אם אינו שוה כנגד כל הנזק נוטל נכסים מביתו: ואם איתא. דקנסא: ליתני נמי הא. שחצי נזקו של תם קנס ואינו משלם ע''פ עצמו ומועד הוי ממון ומשלם ע''פ עצמו: חצי כופר. מועד שהמית את האדם משלם כופר ליורשים ותם אפילו חצי כופר לא משלם: רבי יוסי הגלילי היא דאמר. בפרק שור שנגח את הפרה (לקמן דף מב.) תם משלם חצי כופר וליכא שיורא דאי משום דהאי משלם כופר שלם והאי לא משלם אלא פלגא כופר לאו שיורא הוא דהא תני לה תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם וכופר בכלל:

תוספות

השוה הכתוב אשה לאיש. היינו דוקא היכא דהפרשה נאמרה בלשון זכר כי ההיא דריש תמורה (דף ב:) דפריך אמאי איצטריך רבוי לענין תמורה לפי שהפרשה נאמרה בלשון זכר והא השוה הכתוב אשה לאיש אבל היכא דכתיב איש בהדיא ודאי התם צריך רבוי כההיא דפרק ארבע מיתות (סנהדרין סו.) איש כי יקלל אין לי אלא איש אשה מניין וא''ת לקמן בשור שנגח ארבעה וחמשה (דף מד: ושם ד''ה שור האשה) דאמר שור שור שבעה להביא שור האשה גבי שור שהמית אמאי איצטריך רבוי הא התם לא כתיב איש ואע''ג דכתיב גם בעליו יומת אינו אלא לשון זכר בעלמא ואומר ר''ת [דמקשינן] התם נגיחה למיתה ונגיחה לנזקין והוה ילפינן מנזקין דכתיב בהו (שמות כא) איש כי יגוף שור איש למעוטי אשה אי לאו רבוי דקרא: אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש. תימה הא לפניהם לא איירי אלא בכשרים לדון דכן דרשינן בפרק בתרא דגיטין (דף פח: ושם) לפניהם ולא לפני הדיוטות ואשה פסולה לדון דתנן בפרק בא סימן (נדה דף מט: ושם) כל הכשר לדון כשר להעיד ואשה פסולה להעיד כדאמרינן בהחובל (לקמן דף פח.) ובפרק שבועת העדות (שבועות דף ל.) וי''ל דההיא דפרק בא סימן (נדה ד' מט:) באיש איירי כלומר כל איש הכשר לדון כשר להעיד ומדכתיב (שופטים ד) והיא שפטה את ישראל בדבורה אין להביא ראיה דאשה כשירה לדון דשמא היו מקבלין אותה עליהם משום שכינה וא''ת בגיטין (ד' פח:) דרשינן לפניהם למעוטי הדיוטות והכא דרשינן לרבות אשה וי''ל דהתם ממעט משום דלפניהם קאי אאלהים דכתיב בפרשה וא''ת בלא לפניהם תיפוק ליה דבעינן מומחים מאלהים ויש לומר דלפניהם איצטריך לכל דבר עישוי וכפייה אף על פי שאינו דין דבעי מומחין וכן מוכח בפ''ק דסנהדרין (דף ז:) דדריש מאשר תשים אלו כלי הדיינין: והמית איש או אשה. תימה דקרא קמא כי יגח שור את איש או את אשה ה''ל הכא לאתויי דמקרא דוהמית איש דרשינן בשור שנגח ארבעה וחמשה (לקמן דף מב:) מה איש נזקיו ליורשיו כו' והכי איתא התם והמית איש או אשה אמר ר' עקיבא וכי מה בא זה ללמדנו לחייב על אשה כאיש הרי הוא אומר כי יגח שור וכו' אלא להקיש אשה לאיש מה איש נזקיו ליורשיו כו': לכל מיתות. כלומר שחייבין עליהם מיתה או כופר כמו על האיש דבהכי איירי קרא דוהמית איש או אשה ובסמוך נמי קאמר משום איבוד נשמה חס רחמנא עלה ולא איירי באשה שהמיתה שתתחייב כמו איש: משום כפרה חס רחמנא עלה. וא''ת אם לא הוקשו לענין עונשין כלל כ''ש דהוה חס עלה טפי שלא היה בה עונש ולא היתה צריכה כפרה כלל וי''ל דאצטריך קרא לעונשים הכתובים בהדיא בנשים כגון עריות שיש להן כפרה: לא נצרכא אלא לפחת נבילה. אע''ג דשקיל דלאו דידיה מ''מ כיון דזכייה ליה רחמנא חצי נזק חשבינן ליה דאיתיה בתשלומין מה שפחת נבילה עליו ולא מצי א''ל למזיק קרנא דתורך קבירא ביה כדפי' לעיל [י: ד''ה לא נצרכא]: אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא. פי' דליקשי למ''ד פלגא נזקא ממונא מאי שייר דהאי שייר דלא שייר אלא חצי כופר דהא מני ר' יוסי הגלילי היא ולא שייר כלום דכה''ג איכא פרק שלשה מינין (נזיר דף לח:) ובפרק החליל (סוכה דף נד:): הא מני רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר. והא דמועד משלם כופר שלם ותם חצי כופר לאו שיורא הוא דהא תנא תם משלם חצי נזק ומועד משלם נ''ש וכופר בכלל וא''ת אכתי ליתני דמועד משלם כופר אף כשהשור בסקילה ותם כשהוא בסקילה פטור אפילו לרבי יוסי הגלילי דהביאהו לבית דין וישלם
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר