סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 

חיפוש בטקסט הדף

מסכת מתוך טקסט הדף
תענית כ ע"א גמרא עמד הקנה במקומו אבל בלעם הרשע בירכן בארז שנאמר {במדבר כד-ו} כארזים (עלי מים) מה
תענית כ ע"א גמרא שנאמר {במדבר כד-ו} כארזים (עלי מים) מה ארז זה אינו עומד
תענית כ ע"א גמרא (עלי מים) מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו
תענית כ ע"א גמרא יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז מעשה שבא רבי אלעזר (בן ר') שמעון
תענית כ ע"ב גמרא יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב
תענית כה ע"א גמרא מאי דכתיב {תהילים צב-יג} צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה אם נאמר תמר למה נאמר
תענית כה ע"א גמרא בלבנון ישגה אם נאמר תמר למה נאמר ארז ואם נאמר ארז למה נאמר תמר אילו
תענית כה ע"א גמרא ואם נאמר ארז למה נאמר תמר אילו נאמר תמר ולא
תענית כה ע"א גמרא נאמר תמר אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר
תענית כה ע"ב גמרא צדיק ח''ו אין גזעו מחליף לכך נאמר ארז אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר הייתי
תענית כה ע"ב גמרא אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארז
תענית כה ע"ב גמרא ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות אף צדיק ח''ו אין
תענית כה ע"ב גמרא אין עושה פירות לכך נאמר תמר ונאמר ארז וארז גזעו מחליף והתניא הלוקח אילן מחבירו
תענית כה ע"ב גמרא וארז גזעו מחליף והתניא הלוקח אילן מחבירו לקוץ
תענית כה ע"ב גמרא טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר למטה ומשריש לפי שאין גזעו מחליף
תענית כה ע"ב גמרא גזעו מחליף הכא במאי עסקינן בשאר מיני ארזים כדרבה בר הונא דאמר רבה בר הונא
תענית כה ע"ב גמרא הונא דאמר רבה בר הונא עשרה מיני ארזים הן שנאמר {ישעיה מא-יט} אתן במדבר ארז
תענית כה ע"ב גמרא הן שנאמר {ישעיה מא-יט} אתן במדבר ארז שיטה והדס וגו' ת''ר מעשה ברבי אליעזר
תענית כ ע"א רש"י כמו העתרתם עלי דבריכם (יחזקאל לה): בירכן בארז. כארזים עלי מים (במדבר כד): ארז זה
תענית כ ע"א רש"י כארזים עלי מים (במדבר כד): ארז זה אינו
תענית כ ע"א רש"י עלי מים (במדבר כד): ארז זה אינו עומד. במקום מים כו'. ואע''ג
תענית כ ע"א רש"י עומד. במקום מים כו'. ואע''ג דכתיב בקרא כארזים עלי מים ההוא לאו בלעם קאמר ליה
תענית כ ע"א רש"י ההוא לאו בלעם קאמר ליה דבלעם אמר כארזים והמלאך השיבו עלי מים וכן כולהו דבלעם
תענית כה ע"ב רש"י גזעו מחליף: מן הפקק. קשר התחתון: מיני ארזים. שנאמר אתן במדבר ארז שטה והדס וגו'.
תענית כה ע"ב רש"י שנאמר אתן במדבר ארז שטה והדס וגו'. ובציר להו תלת ובראש
תענית כ ע"א תוספות נשיקות שונא כלומר נשיקות שונא נעתרות: מה ארז זה. פירוש דאע''ג דכתיב ביה בקרא עלי
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר