סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

פינחס הכהן - אהרן אחיך הלוי

זבחים קא ע"ב


"ארבי אלעזר אמר רבי חנינא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, דכתיב: (במדבר כה) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם.
רב אשי אמר: עד ששם שלום בין השבטים, שנאמר: (יהושע כב) וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל וגו'.
ואידך נמי והכתיב: והיתה לו ולזרעו אחריו! כי כתיב ההוא - בברכה הוא דכתיב.
ואידך נמי הא כתיב: וישמע פינחס הכהן! ההוא ליחס זרעו אחריו".


לשתי הדעות אפוא, משמעות איזכור 'הכהן' שמעתה ואילך תחול כהונה, עליו או על זרעו.

וקשה,
הרי בעמוד הבא (דף קב ע"א) אמרו להיפך! שאיזכור 'הלוי' מורה שדוקא עד עתה היה לוי, ומעתה ישתנה תוארו!
"(שמות ד) הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוא! הכי קאמר, אני אמרתי: אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי".

וי"ל שבשני המקומות נשתנה מעמדו של בעל הכינוי. אלא שאצל פינחס מעלת הכהונה באה לו מכח זכותו. לכן נאמר בו 'הכהן', שנתכהן באותה עת. אך באהרן נזכר 'הלוי' כי מכח זכות עצמו היה לוי. ולא זכה באותה עת למעלת הכהונה, אלא רק משום שהיא נסתלקה אז ממשה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר