סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "בשלמא... אלא..."

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

זבחים קא ע"ב


"בשלמא לרבנן, היינו דכתיב היום ["ואכלתי חטאת היום"], אלא לרבי נחמיה מאי היום? חובת היום.
בשלמא לרבי נחמיה, היינו דכתיב הן היום ["הן היום הקריבו"], אלא לרבנן מאי הן היום? ה"ק: הן הקריבו? אני הקרבתי"

 

1.
סוגייתנו עוסקת במדרש פסוקים.

2.
בשלב הראשון הגמרא קובעת שלפי חכמים [=רבי יהודה ורבי שמעון ] מובן הפסוק "היום" אלא לרבי נחמיה קשה.

3.
בשלב הבא הגמרא מנסחת מבנה דומה אבל "הפוך": לפי רבי נחמיה מובן הפסוק אלא רבי יהודה ורבי שמעון כיצד יסבירו הפסוק.

4.
מדוע הגמרא מקדימה "בשלמא...", שלפי דעה מסוימת אין קושי. הרי העיקר הוא להדגיש שעל דעה אחרת יש קושי שאותו רוצים לפתור.

5.
יד מלאכי סימן קיא:

"בשלמא.. או הניחא... כל מקום דקאמר תלמודא הכי דרך המעיינים לבקש איזה דוחק לאותו אמורא דאמר עלה הניחא או בשלמא"

הוא מדגיש, שהביטויים "בשלמא" ו"הניתא" מלמדים, שגם על הדעה ה"מיושבת" יש "איזה דוחק" [="קצת קשה"].

5.1
לפי דבריו יוצא, שבסוגייתנו משמע שעל כל דעה יש "איזה דוחק", שהרי הגמרא קובעת "בשלמא... אלא..." כלפי כל אחת מהדעות במחלוקת לגבי מדרש הפסוקים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר