סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

עובדי כוכבים לאו בני הרצאה נינהו

זבחים מה ע"ב


"אלא אמר רב אשי, אמר קרא: (שמות כח, לח) {וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יַקְדִּישׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכָל מַתְּנֹת קָדְשֵׁיהֶם וְהָיָה עַל מִצְחוֹ תָּמִיד} לְרָצוֹן לָהֶם - ועובדי כוכבים לאו בני הרצאה נינהו".

וקשה,
(דברים לב, ד) הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא.
הכיצד מפלה הוא בין ישראל לבין אומות העולם, מדוע עובדי כוכבים לאו בני הרצאה נינהו?

קושיה זו כבר הקשו מלאכי השרת במסכת ברכות דף כ ע"ב:
"דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי:
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך (דברים י') אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: (במדבר ו') ישא ה' פניו אליך!
אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: (דברים ח') ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך, והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה".

ענה להם הקב"ה, אמנם משפטי משפט צדק, אך בכלל דרכי לדון מידה כנגד מידה. וכיון שישראל מתאמצים במצוותי לפנים משורת הדין, אף אני כך - נושא להם פנים לפנים משורת הדין.

ואף בהנהגה שבין אדם לזולתו קיים הבדל כזה בין ישראל לבין אומות העולם.
כך אמרו במסכת סנהדרין דף נט ע"א:
"ליכא מידעם {דבר} דלישראל שרי ולנכרי אסור.
- ולא?!... והרי פחות משוה פרוטה!
- התם משום דלאו בני מחילה נינהו".
ופירש רש"י:
"משום דלאו בני מחילה נינהו - שאף ישראל נצטוו על הגזל, אלא שפחות משוה פרוטה אינו נחשב גזל בעיניהם, שעוברין על מדתן שרחמנין הן ומוחלין על דבר קל, אבל בני נח אכזרים הם".

וכיון שישראל ותרנים הם, אף הקב"ה מוותר עמם ומרצה להם על חטאיהם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר