סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


בְּנוֹת מְלָכִים בְּיִקְּרוֹתֶיךָ

עבודה זרה סה ע"א

 
"אמר רב פפי, איבעי ליה למימרא ליה מהאי קרא: (תהלים מה, י) בְּנוֹת מְלָכִים בְּיִקְּרוֹתֶיךָ נִצְּבָה שֵׁגַל לִימִינְךָ בְּכֶתֶם אוֹפִיר.
אמר רב נחמן בר יצחק, איבעי ליה למימרא ליה מהכא: [(בראשית כה, כג) וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ. ואיבעי תימא מהכא:] (ישעיהו סד, ג) עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ
".

מלשון הגמרא משמע שאין מחלוקת בין רב פפי (נוסחה אחרת: רב פפא) לבין רב נחמן בר יצחק, ושניהם הציעו פסוקים לחיזוק טענתו של רבא. וגם רב נחמן בר יצחק אינו חולק על המשמעות של הפסוק בתהילים שלעתיד לבא יזכו בבנות מלכים.

וקשה, הרי מפורש במסכת ברכות דף יז ע"א:
"מרגלא בפומיה דרב: [לא כעולם הזה העולם הבא], העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר: (שמות כ"ד) ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו".
כלומר שלא צפויות לעולם הבא הנאות העולם הזה הגשמיות והגסות, אלא עונג רוחני עליון בלבד, עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ!

בודה האיסלם שהרמב"ם מכנהו במאמר קדוש השם "המשוגע" היה לו רב יהודי שלימדו אגדות חז"ל. פעם לימדו את דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף ק ע"א: "עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר (משלי ח') להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא - יש בגימטריא תלת מאה ועשרה הוי". אלא שאין אדם שומע אלא מה שליבו חפץ, והוא הבין במקום עולמות - עלמות, כלומר בתולות.
כך אירע גם לרעהו ישו כדברי הגמרא במסכתות סנהדרין דף קז ע"ב סוטה דף מז ע"א:
"אזל יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא של מצרים...
קם אתא ואתרמי ליה ההוא אושפיזא, עבדו ליה יקרא טובא. אמר: כמה יפה אכסניא זו. אמר ליה: רבי, עיניה טרוטות. אמר ליה: רשע! בכך אתה עוסק?!".
יהושע בן פרחיה דיבר על נאה במעשים, וישו הבין שבעלת הבית נאה היא.

גם בגמרתינו אותו שישך הגוי נתן את עינו הרעה (שפקעה לבסוף), בהנאות אלו לעולם הבא. אך מה לישראל לדרוש כן?

והדברים מבוארים על פי המבואר בספרים שכל הנאות העולם אינם אלא התגלות אור אלוקי, אם באופן גלוי יותר ואם מלובש בכיסויים.
לכן אין רב פפי חולק על דברי רב שהעולם הבא אין בו אלא הנאה מזיו השכינה. ולא אמר אלא: "איבעי ליה למימרא ליה מהאי קרא", רק לגוי יש לומר כן. ואינו שקר גמור שהרי 'יש בכלל מאתים מנה'. אלא שאותו אור יתגלה לעתיד לבא במלא הדרו, ולא מלובש באותם מלבושים גשמיים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר