סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


כדור הארץ

עבודה זרה מא ע"א

 
"כדור, שתופש את עצמו תחת כל העולם כולו ככדור".

כתב התוספות:
"ככדור - שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שראה כל העולם ככדור ואת הים כקערה פי' ים אוקינוס שמקיף את כל העולם".

לשון הירושלמי במסכת עבודה זרה פרק ג הלכה א:
"כדור - שהעולם עשוי ככדור.
א"ר יונה: אלכסנדרוס מקדון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק, עד שראה את העולם ככדור, ואת הים כקערה. בגין כן ציירין לה ככדורא בידה, ויצורינה קערה בידה".

כלומר, שכבר אז צורת כדור הארץ היתה מפורסמת בעולם, ואותו כדור שבידי הפסילים סימל את כדול הארץ.

ואמרו במסכת יומא דף נד ע"ב:
"ושתיה היתה נקראת. תנא: שממנה הושתת העולם. תנן כמאן דאמר מציון נברא העולם".
פירש רש"י:
"מציון נברא - ציון נבראת תחילה, וסביביה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד".
כלומר שציון היא מרכז העולם. כדברי מדרש תנחומא הישן פרשת קדושים סימן י:
"כשם שהטיבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל טיבורה של עולם, שנאמר יושבי על טבור הארץ (יחזקאל לח יב), ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל".

ובהמשך הגמרא שם ביומא אמרו: "רבי יהושע אומר: עולם מן הצדדין נברא".
פירש רש"י:
"מן הצדדין נברא - ארבע מוצקות היו לו, ונמתח והלך מכל צד, עד שנדבק באמצעיתו".

וצריך ביאור, הכיצד איזכור של אמצע וצדדים השייך בדבר שטוח, מתיישב עם היות כדור הארץ כדור?
גם אלברט איינשטיין, כאשר היו מדברים על מאבקי מזרח ומערב, היה אומר שאינו מבין על מה מדברים, הרי מערב ומזרח הם רק מושגים יחסיים...

אלא שאיינשטיין טעה, כי למרות שכדור הארץ עגול, רצף היבשות אחוד וברור. וכדברי התוספות: "ים אוקינוס שמקיף את כל העולם", כלומר את היבשת.
וביבשת זו שייך לעסוק במרכזהּ ובצדדיה.

תגובות

  1. ט אייר תשפ"א 12:23 ארץ שטוחה | אליהו

    למילה כדור בלשון הקודש יש עוד שני תרגומים : זה נוף ו עגול ויש עשרות פסוקים שאפשר להבין מהם שארץ שטוחה

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר