סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

כבוד לאשת החבר / יעקב מאיר

פורסם במדור "שולי הדף" במוסף 'שבת', מקור ראשון


"דביתהו דרב הונא הוה לה דינא קמי דרב נחמן" – אשתו של רב הונא עמדה לדין לפני רב נחמן; "אמר: היכי נעביד, אי איקום מקמה מסתתמן טענתיה דבעל דינא" – אמר: אם אקום מלפניה, שאישה מכובדת היא, יסתתמו טענותיו של בעל הדין שיראה שאני מכבד את הנתבעת; "לא איקום מקמה, 'אשת חבר הרי היא כחבר'" – לא לקום מלפניה אינני יכול, שהרי 'אשת חבר הרי היא כחבר';"אמר ליה לשמעיה צא ואפרח עלי בר אווזא ושדי עלוואי ואיקום" – אמר לו לשמשו, צא והפרח עליי בן אווז ואעמוד, וכך לא יבין בעל הדין שלכבוד אשתו של רב הונא קמתי.

רב הונא ורב נחמן היו שניהם תלמידיו של שמואל. הם היו חברים, חובשי ספסלי בית מדרש אחד. לעתים היו ביניהם מחלוקות בדברי תורה, ולא תמיד קיבלו איש את דעת רעהו (ראו למשל שבועות טז ע"א, ע"ז מ ע"א, סוכה יד ע"ב). אחרי מות שמואל נעשה רב הונא ממלא מקומו והראש היחיד של ישיבת סורא ושל בבל כולה. מכיוון שבסיפורנו הדיין הוא רב נחמן, ממילא מובן שהיה זה בזמן שבו רב הונא כבר נפטר מן העולם ורב נחמן החליף אותו. כך הבין זאת גם רש"י שפירש: "דביתהו דרב הונא - משמת רב הונא".

אפשר לתאר את המתח שהשתרר בבית הדין כאשר אשת התלמיד-חכם נתבעה לדין. חברו של בעלה הוא הדיין, ובעל הדין בוחן את התנהגותו של הדיין, לראות האם הוא יטה את הדין לרעתו בגלל כבודה של הנתבעת.

הביטוי שבו משתמש רב נחמן כדי להגדיר את כבודה של אשת רב הונא הוא 'אשת חבר הרי היא כחבר'. ביטוי זה לקוח מברייתא הדנה בדיני הטומאה והטהרה של ה'חברים', ומחילה את דיני היחס ל'חבר' גם על הקרובים אליו: "תנו רבנן: אשת חבר הרי היא כחבר, עבדו של חבר הרי הוא כחבר, חבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו הרי הן בחזקן עד שיחשדו וכו'" (ע"ז לט ע"א).

מיהו 'חבר'? ה'חבר' הוא מי שמוחזק כשומר דיני טומאה וטהרה. הוא איננו זקוק להתראה ונחשב כבעל מעמד הלכתי שונה בעוד כמה עניינים. מחלוקת ארוכת שנים היא מתי הפסיקו לשמור את דיני הטומאה והטהרה ומתי בטל מעמד ה'חברים'. קרוב לוודאי שבבבל, בזמנם של רב הונא ורב נחמן, כבר לא היו 'חברים' מן הסוג המסורתי שעליו דיברה הברייתא; אך את ה'חברות' של דיני הטומאה והטהרה החליפה חברות אחרת, עמוקה יותר.

פתרונו של רב נחמן פשוט ומבריק. הוא ימלא את חובו לכבודו של חברו המת, ובעל הדין לא ייבהל מן הכבוד שרוחש הדיין לנתבעת. אך מה על הנתבעת, שמא היא תחוש שכבודה נפגע? אלא שמן הסתם חזקה על אשתו של רב הונא שתבין את התסבוכת שלתוכה נקלע חברו של בעלה המת, ואולי אף תחייך בצנעה למראה פתרונו.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר