סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

סודו של שעיר ראש חודש / חנן חריף

שבועות ט ע"א

פורסם במדור "שולי הדף" במוסף 'שבת', מקור ראשון


ידוע ומוכר המדרש המתייחס לסתירה לכאורה שבפסוק "ויברא א-להים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדֹל לממשלת היום ואת המאור הקטֹן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים" (בראשית א, טז). הלבנה טענה בפני הבורא "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד", ועל כך נאמר לה: "לכי ומעטי את עצמך". אך המשך הדברים פחות ידוע. הסוגיה, המופיעה במסכת חולין (ס ע"ב), ממשיכה ומתארת את ניסיונותיו של הקב"ה לפייס את הלבנה. משלא התרצתה הלבנה לניסיונות הפיוס, נאמר שם, "אמר הקב"ה: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח". בנקודה זו מצוטטת שאלתו של ריש לקיש מדף ט במסכתנו – "מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו "[ושעיר עיזים אחד לחטאת] לה'"? ותשובתו: "אמר הקב"ה: שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח...".

דברים אלה, הצורמים מן הסתם, זוכים להערה אנונימית בשולי הדף – "זהו סוד מסודות הקבלה ואין להבינו כמשמעו חס וחלילה כי כל כבודה בת מלך פנימה". המעיר האלמוני, המאוחר מן הסתם, איננו יכול לשאת את הדברים כפשוטם, ומפנה אותנו אל הקבלה, אשר "כל כבודה בת מלך פנימה", כדי שלא נטעה להבין את הדברים כפשוטם. בעלי התוספות, לעומת זאת, הולכים בעקבות הערוך המסביר כי הכפרה היא על ישראל, ולא חלילה על ה', וקביעת מועד הכפרה לראש חודש היא זו שאמורה להפיס את דעת הלבנה. פירוש זה – המעמיד את הדברים כהמשך 'ניסיונות הפיוס' של הלבנה, ולא ככפרה על עצם מיעוטה – מנוגד כמובן לפשט התלמוד.

המהרש"א בסוגיה בחולין הולך בעקבות מסורת מדרשית המחברת את מיעוט הלבנה לכפרתם של ישראל, וקובע כי מיעוט הלבנה והשלטתה בלילה (ולא ביום) הם למעשה ביטוי למעמדם של ישראל, המקבילים ללבנה, בעולם הזה (= לילה), שבו שולטת החמה (=אומות העולם). ניסיונות הפיוס, לפיכך, מתייחסים למעמדם של ישראל בעולם – שלטונו של 'עשיו' בעולם הזה, וחולשתו המתבקשת של עם ישראל, הדורשת תיקון, 'כפרה'. הכפרה שבהבאת השעיר של ראש חודש מסמלת את התקופות שבהן ישראל מתגברים בעולם הזה, התגברות המסומלת בהקרבת השעיר, המדמה את עשיו הוא אדום. את המצב בימות המשיח, לעומת זאת, מסמלת ההתאמה שבין הירח לשמש המתרחשת בשנת העיבור, שבה נוסף חודש על מנת להתאים בין שנת הלבנה לשנת החמה. הוספת החודש השלושה עשר מסמלת, כידוע, את ההתגברות על שנים עשר 'נשיאי אדום', ואת הפיכת אור הלבנה להיות "כאור החמה, כמו שהייתה קודם מיעוטה".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר