סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

לימוד תורה ללא משוא פנים

הרב דב קדרון

גיטין כה ע"ב

  

רש"י ורבנו תם חולקים בפירוש המילה "ומיחל", המובאת בגמרא.

זוהי אחת מתוך כחמישים מחלוקות בין רש"י לבין נכדו רבנו תם בביאור מילים, מושגים ומונחים בלשון חז"ל ובלשון התנ"ך.

בעניין זה כתב הרב יהודה ליב קלירס (המעין, תמוז תשס"ה) שכבר רבותינו הראשונים עמדו על כך שנכדיו של רש"י: רשב"ם ורבנו תם לחמו עמו במלחמתה של תורה, והתווכחו עמו בביאור עניינים שונים, על אף יראת הכבוד והרוממות שחשו כלפיו, ואף שהיה הסבא שלהם.

כך כותב רבנו שמשון משאנץ לרבנו תם (מובא בספר הישר (חלק התשובות) סימן ג): מי יגלה עפר מבין עיניך רבינו שלמה, והרי בן בתך חוגר כלי מלחמה לעומתך, ובזאת תשמח נפש צדיק אשר זכה לצאת מחלציו בן כזה כי אין אדם מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו.

כך כותב הרא"ש (שו"ת כלל נה סימן ט): מי לנו גדול כרש"י זצ"ל שהאיר עיני הגולה בפירושיו ונחלקו עליו בהרבה מקומות יוצאי יריכו ר"ת ור"י ז"ל וסתרו דבריו, כי תורת אמת היא ואין מחניפין לשום אדם.

מחלוקות רש"י ונכדיו מסמלות את דרך התורה, שעוברת מדור לדור בפלוגתא ובמלחמה, תוך בירור האמת ללא משוא פנים, ובסוף מגיעים לאהבה ורעות ושמחה, כמו שביארו חז"ל שאף כי דברי חכמים צריכים להישמע בנחת ובנימוס, בשעת לימוד התורה, שנמשלה לאש, צריך להיות הלימוד בריתחא דאורייתא, בסופה ובסערה, ומתוך מה שנראה לכאורה כפירוד, מגיעים בסוף לידי אהבה. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר