סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

עשה לך רב / רפי זברגר

קידושין ס ע''א
 

הקדמה 

המשנה בדף שלנו עוסקת בתנאים שהבעל מציב בעת ביצוע הקידושין לאשתו, ומימוש התנאי מתמהמה. המקרה הראשון המתואר במשנה: האומר לאשה הרי את מקודשת לי [בטבעת זו] על מנת שאתן לך מאתים זוז [מטבע מתקופת המשנה] – הרי זו מקודשת, והוא יתן. למרות שהבעל התנה את הקידושין במתן סכום כסף לאשה, פוסקת המשנה, כי האשה מקודשת, והוא חייב לתת לה את הכסף בעתיד. בהסבר הגמרא בהמשך, נבין קצת יותר טוב את הדין. 
 

הנושא

הגמרא מציגה מחלוקת בין שני אמוראים [חכמי הגמרא] בהבנת המילים במשנה והוא יתן:
רב הונא: והוא יתן. מסביר רש''י: יתן לכשירצה, ולאחר שייתן - הקידושין יחולו למפרע משעת הקידושין.
רב יהודה: לכשיתן. כלומר, לאחר מתן הכסף לאשה, הקידושין יחולו רק מאותו רגע ולא למפרע, מעת הקידושין.
ננסה להבין קצת יותר טוב, את דעתו של רב הונא אשר נפסקה להלכה (רמב''ם, פרק ו' מהלכות אישות, הלכה ט''ו-ט''ז).
על פי פירושו של רש''י המצוטט לעיל, הבעל ''לא חייב להיות לחוץ'' לקיים את התנאי, ובכל שעה ''שיבוא לו'', אם יקיים את התנאי וייתן לאשה מאתיים זוז, באותו רגע אנו ''מכריזים'' כי האשה מקודשת בעצם מיום הקידושין.
יש לציין, שגם לפי רש''י, אם בסופו של דבר הבעל ימות בטרם נתינת הכסף, ומילוי התנאי, הרי מתברר למפרע, כי האשה בעצם אף פעם לא הייתה נשואה.
זהו מצב ''לא פשוט'' להעמיד את האשה בציפייה דרוכה במשך כל החיים, עד אשר ''תבוא המוזה לבעל'' לקיים את התנאי ובעצם להוציא אותנו ואת האשה ממצב הספק, בו היא נתונה.
הריטב''א (רבי יום טוב בן אברהם, חכם ספרדי, חי לפני כשמונה מאות שנה) מצטט את התלמוד הירושלמי וקובע כי יש לכפות על הבעל לקיים את התנאי. זאת כדי שנשתדל עד כמה שאפשר לא להשאיר את האשה במצב הספק. 
 

מהו המסר

אומר רבן גמליאל במסכת אבות (פרק א', הלכה ט''ז): עשה לך רב והסתלק מן הספק... מבקש מאתנו רבן גמליאל, להשתדל לחיות בוודאות, ולא להרבות במצבי ספק. לא לחינם אמרו חכמים: אין שמחה כהתרת הספקות. כלומר, אדם מאוד שמח, כאשר נפתר הספק, בו היה נתון פרק זמן מסוים.
הסמיכות של שתי ההנהגות אותן קבע רבן גמליאל, מלמדות אותנו את אחת הטכניקות הפשוטות, אשר תוכל לסייע לנו להמעיט במצבי ספק: עשה לך רב. אדם הקובע לו מורה דרך, יכול להיות בדמות רב ופוסק שהוא סומך עליו, איתו הוא מתייעץ ובכך מסייע לו לקבל החלטות.
אך יכול להיות גם הסבר אחר למושג ''עשה לך רב'' – נקבע לנו "דרך חיים מוגדרת וברורה'' כך שלא בכל סוגיה ושאלה חדשה נתחיל לשוב ולהתלבט מחדש, כך שהחלטות שלנו, תנותבנה לפי דרך חיים שבחרנו, ובכך יקל מעלינו במהלך קבלת החלטות, כל פעם מחדש. 
 

לע''נ אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף , אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
ולרפואה שלמה של חברי -  נפתלי צבי בן יהודית. ולרפואה שלימה של אילנה בת שרח.
תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר