סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

להתרחק מן הקטטה / רפי זברגר

גיטין כו ע"א
 

הקדמה 

המשנה בעמוד א' עוסקת ב''תקנת הסופר''. תקנה המתירה לסופר שהיה כותב את הגט לכל דורש, להכין את שטר הגט מראש בטרם הגיע אליו הבעל המבקש לגרש את אשתו. המשנה דנה בסוגים שונים של שטרות, ובהגדרת חלקים בכל שטר המותרים ב''הכנה מוקדמת'' וכאלה שאסור לכתוב לפני ''הזמן האמיתי''. ישנן מספר דעות, לגבי ''תקנת הסופר'':
תנא קמא [חכם משנה ללא ציון שמו המדויק] פוסק שניתן לכתוב את ה''טופס'' של השטר – חלק הקבוע הקיים בכל גט, לעומת ה''טורף'' של השטר המכיל את שם האיש, שם האשה וזמן הגט, שהוא אסור בכתיבה מוקדמת. בהמשך מפרט תנא קמא אלו חלקים יש להשאיר בשטרות השונים, על פי אותו עקרון ש''טופס'' מותר להכין ו''טורף'' לא.
רבי יהודה פוסל גט וכל השטרות האחרים, אף שנכתב בהם קודם לכן, רק ''הטופס'' שלהם.
בסוף המשנה מובאת דעתו של רבי אלעזר המכש ביר בכל השטרות להכין ''טופס'' מקדמי, כמו דעת תנא קמא, אך חולק עליו בגיטין, וסובר שאסור להכין שום דבר בגיטין, גם לא את ה''טופס'' בלבד.
בתחילת הגמרא מעמיד החכם שמואל, את דעת תנא קמא במשנה כרבי אלעזר הסובר שהדבר ה''כורת'' בגיטי נשים היא מסירת הגט לאשה, ולא כתיבתה של הגט. לאור זאת, מקשה הגמרא בתחילת עמוד ב': קשיא דרבי אלעזר אדרבי אלעזר. קשה מהרישא (תחילת) של המשנה, שם אנו רואים כי רבי אלעזר סובר שמותר לכתוב ''טופס'' של גיטין, לעומת הסיפא (סוף) המשנה, שם ראינו כי רבי אלעזר אוסר לכתוב אף טופס של גיטין. 
 

הנושא

תשובה השניה לשאלה זו, מתורצת על ידי רבי שבתאי בשם רבי חזקיה ומשנה לגמרי את ההבנה שלנו בדעת תנא קמא. אין תנא קמא סובר כרבי אלעזר כמו שהסברנו בתחילת הגמרא, אלא כרבי מאיר המחשיב את המסירה לעיקר הגט. לפי זה יוצא כי תנא קמא מתיר באופן עקרוני לכתוב גם את ''תורף הגט'' שהרי המסירה היא הקובעת, ואין בעיה לכתוב את כל הגט לפני כן. בכל אופן תנא קמא אוסר לכתוב את התורף בגלל חשש לקטטה. איזו קטטה עלולה לקרות? אם האשה תשמע כי הסופר כבר הכין ''גט מושלם'', הכולל את שמה ושם בעלה, היא תכעס על בעלה, ומזה עלולה להתפתח מריבה גדולה. 
  

מהו המסר

יש להתרחק מקטטה כמו מאש. כמו כן, יש להימנע מפעולות העלולות לגרום לקטטה. אם ידוע שמשהו מכעיס את ילדנו או את בן זוגנו, יש לעשות הכול מלבצע את ''הדבר המכעיס'', ובכך להרבות "שלום" בעולם, ובחיק משפחתנו.


לע''נ אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף , אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
ולרפואה שלמה של חברי -  נפתלי צבי בן יהודית. ולרפואה שלמה של אילנה בת שרח
תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר