סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"חבר אין צריך התראה"
האם פרעה היה כחכם שאינו צריך התראה?


בפרשת בא אמר ה' אל משה (שמות י, א) "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ולב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו". ופירש שם רש"י בא אל פרעה - והתרה בו. אך מעתה המשכו של הפסוק צריך ביאור, שכן כיון שה' הכביד את ליבו, מה תועיל ההתראה, הלא אדרבה מחמת כבדות ליבו כבר לא יכנע.

ויישב הגאון רבי אריה לייב תאומים מז'ולקווא בספרו "יעלת חן" על התורה, על פי הגמרא לפנינו. שכן הנה עד מכת ברד אפשר היה לומר שמובן מדוע הוצרך משה להתרות בפרעה, כי אפשר ששוגג הוא וסבור שהמכות באו במקרה או שמעשה כשפים הם. אבל לאחר מכת ברד כשפרעה אמר "חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", הנה עתה הודיע ברבים כי מזיד הוא. ואם כן כפי שלפנינו אמרו בגמרא שחבר אין צריך התראה – לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד, ואם כן פרעה שכבר הודיע שמזיד הוא, מה יש להוסיף ולהתרות בו.

והוא שאמר ה' למשה, "כי אני הכבדתי את ליבו ולב עבדיו", לומר שכל המכות האלו אינם רק להענישו, שאם כן יתכן שכבר לא היה צורך בהתראה. אך הן בעיקר "למען שתי אותותי אלה בקרבו" – לפרסם את שם ה' ברבים שהוא שמידו הגיע הכל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר