סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

דקדוקי סופרים השלם
מכון התלמוד הישראלי השלם

יד הרב הרצוג

כמה ימים נמשך נס חנוכה?


לעיתים שינוי קטן בגירסה מפיל מערכות שלימות של קושיות ותירוצים. מי בימי החנוכה אינו מתעסק עם "קושיית הבית יוסף": אם מצאו שמן שהיה בו די כדי להדליק את מנורת המקדש ליום אחד, הרי שלא כל שמונת הימים שבהם דלקה המנורה הם בגדר נס, אלא רק שבעת הימים שנוספו על אותו יום?

עשרות תירוצים, מהם מפולפלים ביותר, נאמרו לקושיה זו. אבל שינוי קטן במשפט המובא בברייתא בתלמוד הבבלי שבת כא,ב הופך את כל התירוצים למיותרים. בעוד שבגמרא כתוב: "ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד", בשאילתות דרב אחאי (סוף שאילתא כו) כתוב: "לא היה בו להדליק אפילו יום אחד". ואם כן, השלמת החסר לאותו יום אף הוא בגדר נס, והרי לך שמונת ימי החנוכה לזכר הנס. בדומה לזה כתוב בספרו של רבנו ירוחם (ט,א): "ולא היה בו כדי להדליק יום אחד". הנס קרה אפוא גם ביום הראשון עצמו.

אולם בכל כתבי היד של הגמרא וגם של מגילת תענית (המקור לברייתא) לא מופיעה גירסה זו. בכת"י מינכן, למשל, כתוב: "ולא היה בו אלא כדי להדליק יום אחד" (שימו לב לדמיון לגירסה שאצל רבנו ירוחם; ההבדל היחיד הוא, שאצל רבנו ירוחם הושמטה המלה "אלא"). ובקטע של הגניזה – "ולא היה בו להדליק יום אחד בלבד". ואכן, גירסתו (אם גירסה היא ולא פירוש) של בעל השאילתות תמוהה: לשם מה מחזיקים במקדש פך שאין בו מספיק שמן אפילו בשביל יום אחד?!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר