סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

אנס - כל ימיו בעמוד והחזר


על מי שאנס נערה בתולה נאמר: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה, לא יוכל שלחה כל ימיו" (דברים כב, כט). תשלום קנס, עליו לשאת אותה לאשה, ואינו יכול לגרשה כל ימיו.

תשלומים: מלבד הקנס, חייב האנס לשלם גם בעד הצער שהוא ציער את האנוסה וכן תשלומי בושת ופגם. הקנס הוא תשלום קבוע, והתשלומים האחרים ע"פ קביעת בית הדין (כתובות מ ע"ב).

הקנס והתשלומים (למעט צער) משולמים לאביה אם היא ברשותו. אם היא ברשות עצמה, משלם לה את הקנס ואת כל התשלומים.

לקיחתה לאשה: התורה מחייבת את האנס ליטול אחריות על המעשה שעשה, ולשאת את אנוסתו. הפגיעה הפיזית הנפשית בנאנסת היא חמורה, סיכוייה להינשא פחתו, והיכולת לשקם את חייה מוטלת על האנס. הוא יצטרך לעבור תהליך הפנמה עמוק, בו הוא ילמד שלא להיות תוקפן, ושלא לאלץ אחרים למלא את תאוותיו. התחשבות, מסירות ואחריות. קשה אמנם לקבל שהאנוסה תרצה להקים איתו את משפחתה, ולכן היא יכולה לסרב: "ולו תהיה", מדעתה (כתובות לט ע"ב).

אינו יכול לגרשה: אם הם נישאו הוא אינו יכול לגרשה. האחריות היא לכל החיים. בסוגייתנו מופיעה ההלכה שאם הוא בכל זאת גרש אותה עליו להחזירה. אם האנס כהן הוא איננו יכול לשאת גרושה ולכן לוקה כי עבר על הלאו: "לא יוכל לשלחה". העיקרון שעומד מאחרי התביעה להחזיר את גרושתו כשהדבר ניתן ע"פ ההלכה הוא: "כל ימיו בעמוד והחזר"- "שכל ימיו הוא בלו תהיה לאשה בעמוד והחזר" (תוס' ד"ה כל).

התמודדות כזו עם סיטואציה של אונס ופגיעה בנערה, איננה מוכרת כיום בשום מקום בעולם. אנסים שנתפסים מושלכים לבית הסוהר למספר שנים, והנאנסת צריכה להתמודד לבדה עם השבר הנורא ולאסוף את כוחותיה על מנת לשקם את חייה. כאן מציעה התורה דרך התמודדות שתתאים למי שמעונין לשוב בתשובה ולתקן למשך כל חייו את הקלקול שעשה כשהנפגעת שותפה אף היא בתהליך השיבה והשיקום אם היא רוצה בכך.

תגובות

  1. כד סיון תשפ"א 07:27 נאנסת | חגי רודנר

    כמה נאנסות רוצות להינשא לאונסיהן?

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר