סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

אמר רב פפא: נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל – אריה

 

"אמר רב פפא: נקיטינן, אריה אבי תרי לא נפיל. הא קא חזינן דנפיל! ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה שנאמר אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו" (שבת, קנא ע"ב).   

פירוש: אמר רב פפא, נקיטינן [מוחזק בידינו]: אריה אבי תרי [על שני אנשים] לא נפיל [אינו מתנפל] ומקשים: הא קא חזינן דנפיל [והרי רואים אנו שהוא מתנפל] ומשיבים: את המאמר ההוא שהביא רב פפא יש להסביר כדבר זה שאמר רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר: "ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו" (תהילים מט, יג( אבל על בני אדם שיש להם דמות רוחנית של אדם, אין חיה מתנפלת (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: אריה אסייני   שם באנגלית: Lion   שם מדעי: Panthera leo persica

שמות נרדפים במקורות: לביא, שחל, ליש, כפיר, גורייתא, לביאה (נקבה).


נושא מרכזי: כיצד שני בני אדם מרתיעים אריה?

 

לנושאים נוספים העוסקים באריה - הקש\י כאן.

 

לשאלה האם אריות תוקפים בני אדם מובאות בשורות הגמרא בהן פתחתי התייחסויות בשתי רמות. רב פפא פתח בקביעה ריאלית האומרת שאריות מבחינים בין אדם בודד לזוג אנשים שאותם אין הם תוקפים. רש"י מפרש שהחשש מפני שני אנשים או יותר הוא ציווי שהוטבע בעולם עם בריאתו: "אריה אבי תרי לא נפיל - להורגן, כדכתיב ומוראכם תרי וכתיב על כל חית הארץ - ואפילו ארי". מקשה הגמרא, ועדיין מתוך מבט ריאלי, הרי לעיתים אריות פוגעים גם בשני אנשים? תשובת הגמרא גולשת לעולם המטאפיזי וקושרת בין התנהגות האריות כלפי האדם ובין מעמדו הרוחני. לשיטת רמי בר אבא רק אדם המתנהג כבהמה יהיה חשוף לסכנת טריפה.

אם נבודד מתוך הדיון הנ"ל את המרכיב הריאלי נמצא שהוא עולה בקנה אחד עם הידוע לנו מהתנהגות טורפים גדולים כאריות ונמרים. נטיית הטורפים לתקוף בני אדם תלוייה בגורמים שונים ובעיקר רמת הרעב שלהם והכרות מוקדמת עם טעמו. הם נוטים לתקוף כאשר הם או גוריהם מאויימים ועוד. הטורפים נמנעים בדרך כלל מטרף גדול מדי וכאשר קבוצה של אנשים מצטופפת היא נתפסת בעיני הטורף כבעל חיים גדול אחד. בקובץ ווידאו מתוך סדרת טבע בהפקת חברת BBC ONE שהגיע לידי (לצערי אין באפשרותי להעלות אותו לפורטל על מנת לא להפר זכויות יוצרים) ניתן לראות 3 ציידים מקומיים מבריחים להקה של 15 אריות שעסקו באכילת פרסתן גדול שטרפו זה עתה. השלושה שהיו מעוניינים לנכס לעצמם חלק מבשר הטרף התקדמו לעבר הגוויה כגוש אחד והבריחו את הלהקה.

גם שני אנשים עשויים להשיג תוצאה דומה אם כי בפחות הצלחה ואולי לכן מתרחשים ארועי טריפה גם בתנאים אלו ("הא קא חזינן דנפיל"). תצפיות בהתנהגות טריפה של אריות מלמדות שהם מתרכזים בפרטים העומדים בשולי עדר הפרסתנים או שהם מבודדים מתוך העדר פרט שנראה חלש יותר. מסקירת אירועי טריפה בעולם בעיקר על ידי נמרים מתברר שרוב רובם היו של אדם בודד. בדיווח על נמר שטרף בנפאל 15 בני אדם נאמר ש – 10 מתוכם היו ילדים מתחת לגילאי 10. אף גבר מבוגר לא נטרף על ידי הנמר. ניתן להניח שהאריות הגדולים מנמרים יתקפו גם בני אדם מבוגרים אך מסיפור הנמר בנפאל נוכל להסיק שלגודל הטרף (או מספר בני האדם) עשוייה להיות השפעה על הסכנה להיטרף. רשות שמורות הטבע נקטה בצעדי זהירות ואסרה על הכניסה לשמורת עין גדי בקבוצה המונה פחות מ – 5 אנשים (תמונה 2).

אמנם לצערנו (אחרים יאמרו לשמחתנו) אין אריות בארצנו אך בהקשר סוגייתנו מעניין לראות מהן הדרכים הנוספות שבעזרתן ניתן להתמודד עם התקפת אריה (שלא נדע). ההמלצה הראשונה והחשובה המופיעה בדף אינטרנט שעסק בנושא (ראו כאן) היא לא להיכנס לפאניקה ולא להיבהל מנהמות האריה (קל לייעץ כאשר אתה יושב ואצבעותיך על מקלדת המחשב). לא לברוח ולעמוד איתן פנים אל פנים מול האריה באופן שתהווה עבורו איום. למחוא כפיים, לצעוק ולנפנף בידים. התנהגות זו מעניקה לך מראה גדול ומאיים יותר. התנהגות זו יעילה במיוחד כלפי אריות שלא התרגלו לנוכחות האדם. לסגת לאט לאחור מבלי להפנות לאריה את הגב. במקרה שהאריה לא הורתע ומתנפל יש להשתדל לעמוד ולא ליפול. באופן כזה הטורף נראה טוב יותר וניתן להתגונן ביעילות. יש להכות או לבעוט בפניו ובעיקר לכוון לעיניו דבר העשוי לגרום לו להרפות.

 

    
 תמונה 1.  אריה מתוך פסיפס המזלות בחמת טבריה (337-286 לספה"נ)    תמונה 2.  שלט בגבול שמורת עין גדי          צילם: אייל ברטוב

  

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

 1. ו תשרי תשפ"ג 22:44 למה לצערנו אין אריות בארץ? | מאיר

  אחת הברכות בתורה על ארץ ישראל היא 'והשבתי חיה רעה מן הארץ'!
 2. ז תשרי תשפ"ג 18:36 אריות בארץ ברכה או קללה? | משה רענן

  אריות בארץ ברכה או קללה? תלוי את מי שואלים. אם הקב"ה לא ברא אפילו את היתוש ללא סיבה כנראה שגם לאריות יש תפקיד בעולם. עבור האקולוג לאריות יש תפקיד חשוב במארג המזון. הברכה "והשבתי חיה רעה מן הארץ" היא שהחיות הרעות תחיינה באיזון עם שאר מרכיבי מארג המזון ולכן לא תצטרכנה להזיק לאדם ולבהמות בית.
 3. ח תשרי תשפ"ג 12:06 למה לצערנו אין אריות בארץ? | מאיר

  אכן כדבריך: רמב"ן על ויקרא פרק כו פסוק ו, והשבתי חיה רעה מן הארץ - על דעת ר' יהודה שאמר מעבירן מן העולם (תו"כ פרק ב א), הוא כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארצם, כי בהיות השבע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא תבאנה חיות בישוב ועל דעת רבי שמעון שאמר משביתן שלא יזיקו (שם) יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ: והוא הנכון, כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון אין חיה ורמש ממית אדם, וכמו שאמרו (ברכות לג) אין ערוד ממית אלא חטא ממית וזה שאמר הכתוב (ישעיה יא ח) ושעשע יונק על חור פתן, וכן ופרה ודוב תרענה ואריה כבקר יאכל תבן (שם פסוק ז), כי לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו להיות טרף לשניהם והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את זו, כידוע כי בטרפם האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים יותר, וכן אמר הכתוב (יחזקאל יט ג) וילמד לטרוף טרף אדם אכל: והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאכלה דכתיב (בראשית א ל) ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה, ואמר הכתוב "ויהי כן", כי הוא הטבע אשר הושם בהם לעד, ואחר כך למדו הטרף פני החטא הממית כאשר פירשתי וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נח אחרי המבול והזהיר על האדם (שם ט ה) ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וגו' את נפש האדם, ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה, נשארו על מנהגם לטרוף ובהיות ארץ ישראל על השלמות, תשבת רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם בהם בעת יצירתם, וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נח
 4. יא תשרי תשפ"ג 10:16 יישר כוח | משה רענן

  תוספת חשובה ומבורכת.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר