סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו – פיל

 

"הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו, פילים פלאי פלאות נעשו לו. והתניא: כל מיני חיות יפין לחלום, חוץ מן הפיל ומן הקוף? לא קשיא, הא דמסרג, הא דלא מסרג ... כל מיני חיות יפות לחלום, חוץ מן הפיל והקוף והקפוד. והאמר מר: הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו! לא קשיא, הא דמסרג, הא דלא מסרג ... תנו רבנן: הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות וכו'" (ברכות, נו ע"ב – נח ע"ב).

פירוש: הרואה פיל בחלום הרי זה סימן כי פלאות נעשו לו (מקירבת המלים פיל—פלא). והרואה פילים בחלום פלאי פלאות נעשו לו. ושואלים: והתניא [והרי שנינו בברייתא] שכל מיני חיות יפין לחלום, כשאדם חולם עליהם חוץ מן הפיל ומן הקוף? ומתרצים: לא קשיא [אין זה קשה], הא [זה] ששנינו שסימן יפה, הרי זה באופן שראהו דמסרג [שהוא חבוש אוכף], הא [זה] ששנינו שראיית פיל אינה סימן יפה, הרי זה באופן דלא מסרג [כשאינו חבוש אוכף] (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ). שם עברי: פיל אסייתי    שם באנגלית:  Asian Elephant    שם מדעי:  Elephas maximus

שם נרדף במקורות:  פילא


נושא מרכזי: מה הפלא בפיל?

 

לריכוז נושאים וקישוריות על הפיל הקש/י כאן.
 

בניגוד לאיזכורים הרבים יחסית של הפיל בתלמוד הרי שבמקרא אנו פוגשים אותו רק בהקשר לשנהביו: "... אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש, נשאת זהב וכסף, שנהבים וקפים ותכיים" (מלכים א' י כ"ב) ופסוק דומה גם בדברי הימים (ב' ט כ"א). רוב המפרשים והמתרגמים מזהים את השנהב עם שן הפיל. "הב" בסנסקריט, טמילית(1), מצרית וסורית הוא פיל ואם כן משמעות ה"שנהב" היא שן פיל. כך מפרש שם רש"י: "שנהבים וקפים ותוכיים - שן דפיל וקופין וטוסין". ברד"ק: "שנהבים וקופים ותוכיים - תרגם יונתן שן דפיל וקופין וטווסין. שן הפיל ידוע, והקוף גם כן שדומים פניו לפני אדם וטווס הוא העוף הנקרא בלע"ז פאוו"ן". הרלב"ג מפרט יותר מהי שן הפיל: "שנהבים - הם שני הפיל הגדולים אשר מהם יהיה מה שישתמשו ממנו במלאכה וואור"י בלע"ז" (וואור"י = Ivory). כוונתו לחטי הפיל ששימשו למלאכת גילוף ובנייה אומנתית.


נדירותו של הפיל באזורנו ("נעמיות שכיחי פילין לא שכיחי") יחד עם מבנהו יוצא הדופן הביאו לכך שראייתו בחלום (וכנראה גם במציאות) סימלה דבר פלא: "הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו, פילים פלאי פלאות נעשו לו". יש לציין שבראיית פיל יש שני רמזים לפתרון החלום. השם "פיל" רומז על על המילה "פלא" ובנוסף עצם ראייתו מהווה פלא. במהלך סוגיית החלומות אנו מוצאים דוגמאות לשני סוגים אלו של רמזים: א. רמזים הקשורים לדמיון בין שמו של הדבר שנראה בחלום לבין הפתרון. למשל "הרואה חתול בחלום, באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה, שינרא נעשה לו שינוי רע" (ברכות, נו ע"ב). "הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת" (שם). ב. רמזים הקשורים למאפייני הדבר שנראה בחלום. "כל מיני חיות יפות לחלום, חוץ מן הפיל והקוף והקפוד". "הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות, שלמה יצפה לחכמה, אחאב ידאג מן הפורענות". בסוג חלום אחר מופיע צמח, בעל חיים או מילה המוזכרים בפסוק כלשהו וכך רומזים על התגשמות האמור בו. "תנו רבנן: הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה, שנאמר קנה חכמה, קנים יצפה לבינה, שנאמר ובכל קנינך קנה בינה" (שם, נו ע"ב). "הרואה חטים בחלום ראה שלום, שנאמר: השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך" (שם, נז ע"א). סוג נוסף של חלום הוא התרחשות כלשהי שניתן לפרשה כרומזת על ארוע בעבר או בעתיד חיי החולם. למשל: "אמר ליה: חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן, אמר ליה: תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט"(2) (שם, נו ע"ב). "הקורא קריאת שמע ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך" (שם, נז ע"א).

כאמור, גם מבנהו יוצא הדופן של הפיל מעורר את תחושת ה"פלא". כתוצאה ממבנה מיוחד זה פיל ללא אוכף איננו "יפה לחלום": "והתניא: כל מיני חיות יפין לחלום, חוץ מן הפיל ומן הקוף? לא קשיא, הא דמסרג, הא דלא מסרג". הברייתא מציינת במפורש שמבנה הפיל יוצא דופן: "תנו רבנן: הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות וכו'". הפיל שונה משאר היונקים בכמה פרטים שמשכו תשומת לב והפכו לסמל. ראשית הפיל מהווה סמל לעצמים גדולים. מכאן הדימוי למציאות בלתי אפשרית המופיע בגמרא: "אמר רבא: תדע, דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא, ולא פילא דעייל בקופא דמחטא"(3)(שם, נה ע"ב). מאוחר יותר צמחו ניבים המבוססים על גדלו של הפיל. למשל הניב "הפיל שבחדר", הנפוץ בשיח האנגלי, והוא מתייחס לבעיה קשה ומתגלגלת שאין מדברים עליה ואין מנסים לפתור אותה. הפיל בחנות החרסינה שאינו רגיש לסביבתו ועוד. לשפה הצבאית חדר הביטוי "פילים בקנה" כאשר במסדר נמצאו בו גרגירי אבק. לא בכדי פרק השירה של הפיל הוא "מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבתיך" (תהילים צב ו').


לחדק הארוך של הפיל אין מקבילה בבעלי חיים אחרים. חדק זה על תפקידיו השונים הזכיר לקדמונים בין השאר גם את ידו של האדם: "והיכא איתמר דרב חסדא ורב יחיאל? אהא אתמר; דתניא: נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו אין זה עירוב" (עירובין, לא ע"ב) (ראו במאמר "נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו אין זה עירוב" (עירובין, לא ע"ב)). האוזניים הגדולות שאין דומה להן בין בעלי החיים (במיוחד בפיל האפריקאי) הן מקור שמו של הפרח הענק "אוזן הפיל" (אלוקסיה). העור העבה הפך משל למי שמסוגל לספוג עלבונות.

 

   
 פיל אסייתי          צילם: מויש יאול    פיל אפריקני

 

 


(1) שפה המדוברת עד היום בסרילנקה ובדרום מזרח הודו.
(2) פירוש: אמר ליה [לו]: חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן [ראיתי שאני מחזיק שתי יונים והן פורחות]. אמר ליה [לו]: תרתי נשי נסבת ופטרתינון [שתי נשים נשאת ופטרתן מביתך] בלא גט.
(3) פירוש: אמר רבא: תדע שכן הוא, שהרי לא מחוו ליה לאינש [מראים לו לאדם] בחלום לא דקלא דדהבא [דקל העשוי מזהב] ולא פילא דעייל בקופא דמחטא [פיל הנכנס בקוף המחט], כלומר, שאין בחלום דברים שאין אדם מעלה על דעתו.


 

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר