סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

יבמות סג ע"א

 

תלמוד בבלי יבמות סג, א:

"ואמר ר' אלעזר, מאי דכתיב: ונברכו בך כל משפחות האדמה? אמר ליה הקדוש ברוך הוא לאברהם: שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה העמונית; כל משפחות האדמה - אפילו משפחות הדרות באדמה, אין מתברכות אלא בשביל ישראל; כל גויי הארץ - אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא, אינן מתברכות אלא בשביל ישראל".

לפי גמרא זאת כל השפע שיורד לעולם הוא בשביל ישראל או יותר נכון בזכות ישראל.

רעיון זה שעם ישראל הוא מקור השפע נמצא גם בירושלמי. אולם הירושלמי מדגיש את העניין ואומר ששורש העניין הוא המציאות שעם ישראל מברך את אומות העולם.

למרות הצרות שנוחתות עליו מאומות שונות, עם ישראל רוצה בטובת העולם - מברך את העולם.

תלמוד ירושלמי גיטין ה. י:

"דלמא רבי חיננא בר פפא ור' שמואל בר נחמן עברין על חד מחורשי שביעית. אמר ליה רבי שמואל בר נחמן אישר. אמר ליה ר' חיננא בר פפא לא כן אלפן רבי [תהילים קכט ח] ולא אמרו העוברים ברכת י"י עליכם שאסור לומר לחורשי שביעית אישר א"ל לקרות אתה יודע לדרוש אין אתה יודע ולא אמרו העוברים אילו עובדי כוכבים ומזלות שהן כלים ועוברים מן העולם לא אמרו לישראל ברכת י"י עליכם. מה ישראל אומרים להן ברכנו אתכם בשם י"י לא דייכם שכל ברכות שבאות לעולם בזכותינו הן באות. ואין אתם אומרים לנו בואו וטלו מן הברכות הללו. ולא עוד אלא שאתם מגלגלין עלינו פיסים וזימיונות וגולגליות וארנוניות".
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר