סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

האם מותר לזר לשחוט בשבת?

הרב דב קדרון

יבמות לב ע"ב

  

להלכה נפסק כדעת רבי חייא שזר (שאינו כהן) שעבד בשבת בבית המקדש עבודה שאמורה להיעשות על ידי כהנים, כגון הקרבת קרבן התמיד או קרבן מוסף – חייב פעמיים, על שתי עבירות שעבר: א. איסור לזר לעבוד בבית המקדש. ב. חילול שבת ללא היתר. לדעת רוב רבותינו האחרונים (רש"ש לקמן לג,ב, שער המלך הלכות ביאת המקדש פ"ו, ערוך השולחן העתיד הלכות ביאת מקדש סימן מח סעיף יא, הגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות ח"ג סימן רפא, יש סדר למשנה יומא פ"ג מ"ד) גם אם עשה אותו אדם עבודה שבדרך כלל מותרת לזרים, כלומר שחיטה, הוא יתחייב בפעולה זו על חילול שבת, כי ההיתר לעשות מלאכה בשבת בבית המקדש ניתן רק לכהנים ולא לזרים.

היו שהקשו על כך מהמשנה במסכת פסחים המשווה בין קרבן פסח שנשחט ביום חול לקרבן פסח שנשחט בשבת, ושם נאמר בפירוש: "כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת", ומשמע שכמו שביום חול רשאים זרים לשחוט כך גם בשבת.

הרש"ש ובעל שבט הלוי (ח"ג סימן צא) הסבירו שאכן קרבן פסח הוא ייחודי מפני שהבעלים של הקרבן הם אלה ששוחטים אותו, לכן דווקא אותו מותר לזר לשחוט בשבת, אבל לא את קרבנות התמיד והמוסף של שבת.

אולם מדברי החכם צבי (בתשובה סימן מד) משמע שלדעתו כאשר קיים היתר לעשות מלאכה בשבת לצורך הקרבנות הקבועים – היתר זה תקף לכל הפעולות הנעשות באופן המותר לצורך אותו קרבן, ומכיוון ששחיטה כשרה בזר – אם הוא שחט אפילו את קרבן התמיד או קרבן מוסף בשבת – אין בזה עבירה של חילול שבת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר