סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


מכור לי באלו קנה

בבא מציעא מו ע"ב - מז ע"א

 
"אמר רבה אמר רב הונא: מכול לי באלו, קנה".

ביאר הרמב"ם הלכות מכירה פרק ה הלכה ג: "חפן מעות בלא משקל ובלא מניין אלא נטלן אכסרה (לא במדה ולא במשקל אלא באומד), ואמר לו מכור לי פרתך או יין זה באלו ונתן לו את הדמים".
והסבירה הגמרא: "דבר תורה מעות קונות. ומפני מה אמרו משיכה קונה - גזירה שמא יאמר לו: נשרפו חטיך בעלייה. מלתא דשכיחא - גזרו בה רבנן, ומלתא דלא שכיחא - לא גזרו בה רבנן".

וצריך ביאור, מה בכך שאופן זה הוא מלתא דלא שכיחא. הרי יש רבבות אופנים שכל אחד מהם הוא מלתא דלא שכיחא, וכי כל קניה שיש בה ענין ייחודי תהיה נקנית במעות?

אלא שענין מכור לי באלו אינו רק מלתא דלא שכיחא. כל ענין מכור לי באלו הוא הסכמה על הקנין מבלי לדעת את הסכום המדויק, כלומר שמתנים ביניהם שלא יחזרו בהם לאחר שיוודע להם שווים המדויק של המעות, שאם לא כן, אם אין הקנין נגמר עד למניין המעות, הרי זה ככל קנין רגיל ומאי רבותא באכסרה.
ומכאן משמע כדעת הש"ך והגר"א שבסתם תנאי אין מעות קונות, אלא רק באופן של מכור לי באלו לא גזרו רבנן להצריך משיכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר