סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

איך אפשר ללמוד קל וחומר מצפרדעים?

הרב דב קדרון

פסחים נג ע"ב

  

עוד זו דרש תודוס איש רומי: מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו [עצמן] על קדושת השם לכבשן האש - נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו [ועלו] ובאו בביתך [וגו'] ובתנוריך ובמשארותיך. אימתי משארות מצויות אצל תנור - הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת השם - על אחת כמה וכמה.

מסופר שכאשר היה הגאון מווילנא ילד בן שבע הוא נפגש עם הגאון בעל שאגת אריה, ששאל אותו: איך למדו חנניה מישאל ועזריה קל וחומר מהצפרדעים, והרי הצפרדעים נצטוו במפורש להיכנס לתנור ואילו הם לא נצטוו על כך בפירוש? ענה לו הגר"א: אמנם נגזר באופן כללי שיהיו צפרדעים שייכנסו לתנור, אולם לא היה חיוב על צפרדע מסוימת לעשות זאת, ומאותן צפרדעים שלא היו חייבות למות עבור קידוש השם ובכל זאת עשו זאת ניתן ללמוד את הקל וחומר.

סברה זו כבר כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ו הלכה ה): והלא כתוב בתורה ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצריים לעשות רע, וכתיב וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, הרי גזר על ישראל לעבוד כו"ם ולמה נפרע מהן, לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד כו"ם אילו לא רצה לעבוד לא היה עובד... הא למה זה דומה לאומר העם הזה יהיה בהן צדיקים ורשעים, לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע מפני שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראל... וכבר אמרנו שאין כח באדם לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא דברים העתידין להיות.

תגובות

  1. כט טבת תשפ"א 09:24 מספר הנחות חסרות ביסוס | עלי

    הנחה א : הצפרדעים נצטוו בפירוש. היכן וכיצד ? הנחה ב : כל צפרדע יכלה 'להחליט'. לא בהכרח. אפשר שאלו שקפצו לתנורים עשו זאת מפני שהן היו הקרובות אליהם בעוד אלו שקפצו למיטות היו הקרובות למיטות וכדו'. איננו יכולים לדעת כיצד כל צפרדע הגיעה למקומה. הנחה ג : מי אומר שצריך להיות מצווים באופן ישיר מהקב"ה בנבואה לקפוץ, שמא זהו חיוב בסיסי להיות מוכן למסור עצמו על קידוש השם מצד 'ואהבת... בכל נפשך' כפי שהיה בכל הדורות ליהודים רבים ? כללו של דבר, כל הפלפול אינו משכנע. הק"ו פשוט : אם בע"ח ירודים קפצו לאש בלי להבין ולדעת והדבר הביא לקידוש השם, ק"ו בני אדם שמבינים את ערך קידוש השם ראוי להם לנהוג כך בלי שהדעת ( והפחד ) תעכב.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר