סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

לא בזפת ולא בשעוה ולא בשמן קיק – קיקיון 

 

"משנה. במה מדליקין ובמה אין מדליקין? אין מדליקין לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך, ולא בפתילת האידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים. ולא בזפת, ולא בשעוה, ולא בשמן קיק, ולא בשמן שריפה וכו'" (שבת, כ ע"ב). 


שם עברי: קיקיון מצוי          שם באנגלית: Castor-Oil Plant          שם מדעי: Ricinus communis

שם נרדף במקורות: קיק, צלוליבא         שמות בשפות אחרות: ערבית - ח'ירווע יהודה


הנושא המרכזי: מהו שמן קיק?
 

זהותו של שמן הקיק, האסור לשמוש בנר שבת, נתונה למחלוקת אמוראים עליה אנו לומדים בסוגייתנו: "ולא בשמן קיק וכו'. מאי שמן קיק? אמר שמואל: שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי: עוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו. רב יצחק בריה דרב יהודה אמר: משחא דקאזא. ריש לקיש אמר: קיקיון דיונה. אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי קיקיון דיונה, ולצלוליבא דמי, ומדפשקי רבי, ועל פום חנותא מדלן יתיה, ומפרצידוהי עבדי משחא, ובענפוהי נייחן כל בריחי דמערבא"(1). בירושלמי (וילנא, שבת, פ"ב הל' א') אנו מוצאים דעה נוספת ("קיסוסא"): "ולא בשמן קיק. רבי יוסי בשם רבי לייא קיסוסא. רבי יונה רבי זעירא בשם רב יהודה עוף הוא ושמו קיק. תני רבי ישמעאל ואת הקאת זה קיק". מחלוקת זו הסתעפה למחלוקות ראשונים ואחרונים.
 

שמן קיק = שמן קיקיון

בנושא זה ראו בהרחבה את המאמר "לדידי חזי לי קיקיון דיונה, ולצלוליבא דמי".


בתשובות רב נטרונאי גאון (ברודי, אופק, תשובות פרשניות סי' ת"ג) אנו מוצאים: "ולצלוליבא דאמי (שבת כא ע"א): צלוליבא, אילן אחד יש במקומנו ואילן סרק הוא ועושה גרעינין ועושין מהן שמן, ומין סמנין הוא, וכל מי שיש בו צינה הרבה שותה ממנו. ושמו בלשון ערבי כורווע, ושמנו קורין אותו דוהן כורווע". הערוך (ערך צלליבא) ציטט את פירוש זה ככתבו וכלשונו. הרמב"ם בפיהמ"ש (שבת, פ"ב מ"א) פירש: "שמן קיק, שמן "כ'רוע" וכיוצא בו משאר שמנים שהם עבים". אלכ'רוע הוא שמו הערבי של העץ קיקיון מצוי (الخروع = alkhurue). ע. לעף סבר שיש לגרוס במקום הזיהוי "קיסוסא" המובא בירושלמי "קיקוסא" והכוונה לקיקיון (kikeos). זיהוי הקיק עם הצמח הנקרא היום קיסוס איננו סביר לאור כך שאין הוא צמח שמן(2).

את הקיקיון אנו פוגשים בספור בריחתו של יונה הנביא מהקב"ה: "וַיְמַן ה'־אֱלֹהִים קִיקָיוֹן וַיַּעַל מֵעַל לְיוֹנָה לִֽהי֥וֹת צֵל עַל־רֹאשׁוֹ לְהַצִּיל לוֹ מֵרָעָתוֹ וַיִּשְׂמַח יוֹנָה עַל הַקִּיקי֖וֹן שִׂמְחָה גְדוֹלָה" (יונה, ד ו'). מפרש שם הרד"ק: "וקיקיון - הוא עשב שתארכנה פארותיו ותגבהנה ועושה צל ובמשנה ולא בשמן קיק ואמרו בגמרא מאי קיק ריש לקיש אמר קיקיון דיונה אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי קיקיון דיונה ולצלוליבא דמי ואבי פשקי רבי פי' בין בצעי המים הוא גדל ועל פום חנוון מדלן יתיה פי' על פתחי החנויות מדלין אותו לצל ומפרצדוהי עבדין משחא, פירש מגרעיניו עושין שמן ופי' רבינו שמואל בן חפני שהוא עשב הנקרא בלשון ערבי אלכרו"א ופי' צלוליבא מצאתי בתשובת הגאונים אילן סרק ויש במקומינו הרבה ועושה גרעינים ועושין מהן שמן וכל מי שיש לו צנה הרבה שותה ממנו ושמו בלשון ערבי אלכרו"ע".

תאור ה"קיקיון" במפרשים עולה בקנה אחד עם תכונות הקיקיון המצוי. מזרעיו מכינים שמן למטרות מגוונות כמו תעשייה ורפואה. שמן זה אמנם רעיל אך הוא שימש במינון מתאים לטיפול במגוון גדול של מחלות. גם היום משתמשים בו כתוסף לכמה תרופות. מאפיינים נוספים מופיעים בפסקי רי"ד (שבת, כא ע"א): "ריש לקיש אמ' קיקיון דיונה. פי' עשב גבוה הוא, שגדל כמו דלעת, ויושבין תחתיו לצל, ומגרעיניו מוציאין שמן ואינו צלול אלא עב, ואינו נמשך אחר הפתילה כמו משח' דקזא". מדברי הרי"ד לא ברור במה דומים גידול הקיקיון והדלעת אך הדבר מפורש למשל בפירוש רע"ב (שם): "ולא בשמן קיק ... ויש מפרשים קיקיון דיונה והוא עשב שעליו גדולים ונקרא בערבי כרו"ע וכו'". רע"ב הזכיר את עליו הגדולים של הקיקיון (תמונות 1-2) דבר המסביר כיצד צלו הגן על יונה. עלי הקיקיון מתוארים באופן מדוייק יותר ב"מצודת ציון": "קיקיון - שם עשב שעליו גדולים ורחבים". האבן עזרא בפירושו לספר יונה הביא את דבריהם של חכמי ספרד שכנראה נבעו מההבנה שעלי הקיקיון היו גדולים ומכאן הסיקו שהיה זה דלעת: "וימן, קיקיון - חכמי ספרד אומרים דלעת או קרה ואין צורך לדעת מהו(3)". לדלעת מוניטין של צמח מסועף בעל עלים גדולים דבר שמצא את ביטויו גם בהלכה (ראו במאמר "מחתכין את הדלועין לפני הבהמה"). מאפיין נוסף של שמן הקיקיון שמצא ביטוי בכמה מהפירושים הוא העובדה שמדובר בשמן צמיג. הרי"ד כתב: "... ומגרעיניו מוציאין שמן ואינו צלול אלא עב וכו'". 

שמן הקיקיון

הסופרים הקלאסיים תיארו שיטות הפקה שונות של שמן הקיקיון. לפי הרודוטוס היו פוצעים את הגרעינים ועוצרים אותם או מבשלים אותם במים ומפרידים את השמן הצף על גביהם. לפי פליניוס היו מולחים את גרעיני הקיקיון ולאחר מכן עוצרים אותם מבלי להשתמש באש או לפצעם. לפי דיוסקורידס השלב הראשון בהפקה היה טחינת הגרעינים בריחיים ולאחר מכן עצירתם בבית הבד.

ז. עמר תיאר בספרו את הניסוי בו בדק את התאמת שמן הקיקיון להדלקת נר. השמן הופק מזרעים שהוצאו מפירות שנקטפו באביב כאשר קליפתם עדיין סגורה. לאחר הוצאת הזרעים הם נכתשו במכתש ועלי וכן בבודדה. רסק הזרעים הוכנס לתוך בד וממנו טיפטפו טיפות השמן אל כלי זכוכית. את הבד עם שאריות רסק הזרעים הכניסו למים רותחים ולאחר מכן אספו גם את השמן שצף על גבי המים. השמן שהתקבל היה סמיך מאד. השמן ניצוק לנר חרס בנפח 30 סמ"ק שבו הונחה פתילת פשתן. האש בערה יפה אך למשך זמן קצר יחסית (כשעתיים וחצי). בחצי השעה האחרונה הלכה האש ודעכה.
 

שמן קיק = שמן כותנה

רב יצחק בנו של רב יהודה זיהה את "שמן קיק" כמשחא דקאזא. הערוך (ערך "קזא") פירש: "... הוא שמן של גרעינין שיש בצמר גפן שעושין בגדים ממנו". רש"י פירש: "משחא דקאזא - שמן שעושין מגרעיני צמר גפן, שקורין קוטו"ן". פירוש הלעז קוטו"ן (coton) הוא כותנה ואכן זרעי כותנה מהווים מקור חשוב להפקת שמן המשמש למאכל בצורות שונות. אנו מוצאים את זיהוי זה במפרשים נוספים. בפסקי הרי"ד אנו מוצאים: " ... רב יצחק בריה דרב יהודה אמר משחא דקזא. פי' גרעיני צמר גפן ועושין מהן שמן, והוא פסול. ואף על פי שמפרי העץ יוצא, וכל השמנים היוצאין מפרי העץ כשירין, זה פסול, מפני שאינו יוצא צלול אלא עב ואינו נמשך אחר הפתילה". רבי פרחיה (בשיטת הקדמונים) הביא את שמו הערבי: "... מישחא דקזא. שמן היוצא מגרעיני צמר גפן. ובלשון ישמעאל חב' אלקטן".
 

שמן קיק = שמן עוף הקיק

שמואל זיהה את שמן הקיק על פי דברי "יורדי הים": "שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי: עוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו". בפסקי הרי"ד נאמר: "ולא בשמן קיק. מאי קיק, אמר שמואל עוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו. פי' ומשמנו עושין שמן, ודינו כמו חלב מהותך שהוא פסול וכו'". כאן מתעוררת השאלה מהו העוף קיק? הירושלמי (וילנא, שבת, פ"ב הל' א') מזהה את הקאת בפסוק "וְאֶת־הַתִּנְשֶׁ֥מֶת וְאֶת־הַקָּאָ֖ת וְאֶת־הָרָחָֽם" (ויקרא, יא י"ח) עם הקיק. בתרגום יונתן (שם) אנו מוצאים "וְיַת אוּתְיָא וְיַת קָקָא וְיַת שַׁרְקָרְקָא" (על הקאת ראו במאמר "קאת זו הקוק רחם זו שרקרק"). במאמר הועלו כמה הצעת לזיהוי עוף זה. לילית, שקנאי וקוקיה. ח. י. קאהוט (ערך "קק") הציע לזהות את הקיק כ"עוף הים וצווארו ארוך" (Langhalsiger Seevogel). עוף זה הוא אולי הברבור ולדעתו מקור השם פרסי قو (קו). "מוסף הערוך" פירש: פירוש קיק בלשון יוני מין עוף ואומרים שיושב בימים וגם קיק בלשונם מין נטע אשר מגרעיניו עוצרים שמן לנרות ולרפואה". קשה להניח שאכן הברבור הוא הקאת כי הוא מקובל כעוף כשר בניגוד לקאת שהיא עוף טמא. מאידך גיסא מסתבר יותר שניתן להפיק שמן למאור מברבור מאשר במינים האחרים שהוצעו כזיהוי לקאת.
 

     
תמונה 1.  קיקיון מצוי   תמונה 2. 

  

       
תמונה 3.  קיקיון מצוי - פריחה זכרית   תמונה 4.  קיקיון מצוי - פירות

   


(1) פירוש: שנינו במשנה כי לא מדליקים נרות שבת בשמן קיק. ושואלים: מאי [מהו] שמן קיק זה? אמר שמואל: שאילתינהו [שאלתי אותם] את כל נחותי ימא [יורדי הים], ואמרו לי: עוף אחד יש בכרכי הים ו"קיק" שמו, ומשמנו עושים את שמן הקיק. רב יצחק בריה [בנו] של רב יהודה אמר: המדובר הוא במשחא דקאזא [שמן כותנה]. ריש לקיש אמר: הוא שמן שנעשה מן הקיקיון, כעין קיקיון של יונה. ואמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי [אני ראיתי] את מין הקיקיון של יונה ולעץ צלוליבא דמי [הוא דומה] ומדפשקי רבי [וגדל על יד תעלות מים], ועל פום חנותא מדלן יתיה [פתחי החנויות מדלים אותו], ומפרצידוהי עבדי משחא [ומגרעיניו עושים שמן], ובענפוהי נייחן כל בריחי דמערבא [ותחת ענפיו נחים כל חולי ארץ ישראל].
(2) ז. עמר הציע שמקור הזיהוי של הירושלמי הוא בוולגטה שבה תורגם הקיקיון בספר יונה ל - hedera צמח הנקרא היום קיסוס.
(3) הערתו של האבן עזרא "ואין צורך לדעת מהו" מעניינת ואינה מקובלת בין המפרשים.


 

רשימת מקורות:

ז. עמר וא. שוויקי, "במה מדליקין", אלקנה תשס"ג, עמ' 69-72.

לעיון נוסף:

באתר "צמח השדה":  "קיקיון מצוי".
 

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר