סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

שבת קכט ע"ב


תלמוד בבלי שבת קכט, ב:
"וקושרין הטבור (בשבת). תנו רבנן: קושרין הטבור, רבי יוסי אומר: אף חותכין".

מהמשך סוגית הבבלי עולים שני דברים. דבר אחד הוא שתנא קמא חולק על רבי יוסי (כך משמע גם בירושלמי).
והדבר השני שההלכה היא כמו רבי יוסי שמקל.

סוגיית הירושלמי:

תלמוד ירושלמי שבת יח, ג:
"וקושרין את הטיבור כהדא אמתיה (השפחה) דבר קפרא נפקא מיילדה בשבת. אתת ושאלת לרבי אמר לה אזלון ושאלון לחייתא (למילדת) אמרה ליה ליכא חייא אמר לה זילי עיבידי כמנהגך אמרה ליה ליכא מנהג אמר לה איזילי חתיך כרבי יוסי".

השפחה של בר קפרא עמדה ללדת בשבת ושאלה את רבי מה עושים עם הטבור. אמר לה רבי שתשאל את המיילדת. אמרה האישה שאין כאן מילדת. אמר לה רבי שתנהג כמנהגה. אמרה לו האישה שאין לה מנהג. אמר לה רבי אם כך מותר לך לחתוך את הטבור כמו רבי יוסי.

ממקור זה לומדים כמה דברים חשובים. האחד שיש ללמוד מה לעשות מבעלי הניסיון (המיילדת במקרה זה) ודבר לא פחות חשוב הוא כמה גדול כוחו של המנהג.

אולם בכל מקרה אם אין כאן מילדת ואין מנהג ידוע, הרי המגמה של הירושלמי היא להקל כמה שיותר ולהתיר לחתוך את הטבור כרבי יוסי.

תגובות

  1. כא תמוז תש"פ 10:06 הלימוד העיקרי : | עלי

    הוא אחר לענ"ד. מעשים רבים שהתרחשו בבתיהם וסביבתם וחברתם של החכמים נרשמו במקורותינו, לא רק דו שיח הלכתי אלא גם מעשים של יום יום שהיה בהם צד הלכתי או מוסרי ערכי או חכמה סתם. רובנו, איננו רגילים לתעד את קורותינו ביומיום כי אין בכל מעשינו חשיבות מיוחדת משא"כ בחיי תלמידי החכמים ומנהיגיו הרוחניים של העם שכל מעשיהם נעקבו ונלמדו ולכן גם יכלו להילמד ולהירשם לדורות. התלמידים הללו היו 'העיתונאים' של פעם. בלעדיהם, לא היו בידינו כל ה'דיווחים' הללו, וצריך תמיד כשלומדים, גם מקרא וגם בספרות חז"ל לשאול את עצמנו, מי היו 'עיתונאים' אלו כי במהימנות דיווחם תלוי הסיפור כולו.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר