סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לפרוש בשבת טלית מעל ספר תורה?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קכה ע"ב

  

בגמרא וב"הלכה ברורה" מבואר שלפי כל הדעות אסור לעשות אוהל, אפילו אוהל עראי, בשבת. אמנם אם כבר יש אוהל ברוחב טפח, לפי דעת חכמים מותר להוסיף עליו בשבת, כי מותר להוסיף על אוהל עראי בשבת.

על פי זה פסקו בעל שו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן נד) ושו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סימן קה) בעניין מכסה פלסטיק ששמים על עגלת תינוקות כדי להגן מפני הגשם והרוח, שאסור לשים מכסה כזה בשבת, אלא אם כן היה כבר כיסוי ברוחב טפח על העגלה מלפני השבת, שאז כבר קיים אוהל עראי ומותר להוסיף עליו אף בשבת עצמה.

במקומות רבים נוהגים שפורשים טלית על גבי חתנים בשמחת תורה או בשבתות אחרות, ויש מהאחרונים שהתירו זאת מכיוון שמטרת האוהל הזה אינה להגן מפני שום דבר, אלא לכבוד.

אכן, בעל שו"ת ציץ אליעזר (ח"י סימן ד) פסק שגם אם מטרת פרישת הטלית היא כדי להגן מפני הגשם, כגון כאשר מתפללים ליד הכותל המערבי בשבת בבוקר ופתאום יורד גשם, כל שמחזיקים את הטלית בידיים אין זה נחשב אפילו אוהל עראי – ומותר לפרוש כדי להגן מהגשם. זאת בהתאם למה שפסקו כמה אחרונים שכל אוהל שאינו עומד בעצמו, אלא מוחזק בידי בני אדם – אינו נחשב אוהל ומותר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר