סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם השומעים חייבים לטעום מהיין של קידוש היום?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קיז ע"ב

  

בגמרא נאמר שחייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת, ובשולחן ערוך המצויין ב"עין משפט" נאמר שלפני סעודת הבוקר צריך לברך על היין את ברכת "בורא פרי הגפן", וזהו הנקרא: "קדושא רבה".

הגרי"ז סולוביצ'יק זצ"ל מבריסק חידש חידוש דין (מובא בספר מועדים וזמנים ח"ג סוף סימן רמג), שבקידוש היום בשבת חייב כל אחד ואחד לטעום מהיין, שהרי מכיוון שאין בקידוש היום ברכה אחרת מלבד בורא פרי הגפן, נמצא שעיקר הקידוש הוא ברכת הנהנין, לכן אין אפשרות לצאת ידי חובת קידוש ללא הנאה מהיין.

אולם רבים מרבותינו האחרונים אינם סבורים כך, וכן כתב הנצי"ב (העמק שאלה, שאילתא נד, אות ד) שלמרות שקידוש היום היא מצווה מעשית שכל אחד חייב בה, יכולים כולם לצאת בשתייה של אדם אחד, כי זהו כבוד השבת שיהיה ראש הבית שותה את היין וכל בני ביתו יוצאים בכך ידי חובתם, כמו שמצאנו גם בנר חנוכה, שכל אחד חייב במצווה ויוצאים כולם ידי חובתם בנר אחד שמדליק איש עבור ביתו. כך העיד גם בעל שו"ת חלקת יעקב (אורח חיים סימן קצג):

"בהיותי כמה פעמים בבעלז אצל כ"ק מרן האדמו"ר מהרי"ד זצוק"ל וכל הציבור למאות ולאלפים, ובתוכם רבנים גאונים מובהקים, חסידים ואנשי מעשה מדקדקים וחרדים למצות, וכולם שמעו הקידוש מפי מרן זצ"ל, וכמובן שלא טעמו מהקידוש רק אכלו אחר כך להיות קידוש במקום סעודה, ומנהג זה כמובן מרבני קשישאי צדיקי עולם מדור דור, ואין להרהר אחריו".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר