סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם צריך להאמין לרפואות שבגמרא?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קי ע"א

  

בסוגיה בגמרא וכן בעוד מקומות בתלמוד מובאות רפואות שונות למחלות שונות. על פי הידע הרפואי של ימינו רפואות אלו אינן מועילות, וכבר כתבו הפוסקים, המהרי"ל והמהרש"ל שאסור לנסות להשתמש ברפואות הללו. מהי החשיבות של רפואות אלו? המהרש"א (גיטין סח,ב) כתב שחז"ל הכניסו אותם לתלמוד כדי שנדע שאין התלמוד חסר כלום. כיוצא בזה כתב הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שלמרות שאסור לנסות את התרופות הללו, כי כפי שכתבו תוספות (מו"ק יא,א) השתנה הטבע מתקופת התלמוד ומה שהיה מועיל אז לא בהכרח מועיל היום, בכל זאת מי שלומד את הדברים הללו בגמרא מקיים בכך מצוות תלמוד תורה, כי מאחר שרב אשי קבע את הדברים הללו בתלמוד – הכל נחשב לתורה שבעל פה.

לעומת זאת הגאונים (אוצר הגאונים גיטין סח,ב חלק התשובות סי' שעו) כתבו שחכמי התלמוד לא היו רופאים, ומה שהם כתבו הם סתם דברים שראו בתקופתם, אולם אין אלו דברי מצווה ואין לסמוך על הרפואות הללו.

כיוצא בזה כתב רבי אברהם בן הרמב"ם (במאמר על דרשות חז"ל) שאף על פי שמעלת חכמי התלמוד הייתה גדולה מאוד ופירושיהם לתורה וליושר אמריה ובדקדוקיה הם בתכלית השלמות, אין זה מחייב להאמין לכל מה שאמרו בחכמת הטבע והתכונה וברפואות, כי בפירושי התורה שתכלית חכמתה בידם ולהם נמסרה להורותם – חייבים אנו להאמין להם, מה שאין כן בענייני המדע והטבע שאינם דברים שקבלו מסיני אין חיוב להאמין בזה.

תגובות

 1. ב תמוז תש"פ 07:18 הבעיה היא | עלי

  שאת אותם הדברים אומרים כיום לגבי התלמוד המשנה ואף המקרא עצמו, היינו שאין חייבים לקבל כל דבר ולהאמינו, שכן גם במקורות אלו יש דברים שאינם תואמים להבנתנו הנוכחית של הטבע ומדעו, ולמעשה עם שאלות ובעיות כאלו התמודדו כבר הראשונים ובלא מעט מקומות סברו חלקם שהכתוב בתורה ושאר מקרות אינו יכול להיות סיפור מציאותי אלא רק משל היה או סיפור לצורך חינוכי וכדו.
 2. ב תמוז תש"פ 17:24 מה פירוש "לעומת זאת" | ברק

  לא הבנתי מה ההבדל בין שתי הגישות שהרב מציג במאמר. לפי שתיהן מדובר בידיעות שאין לסמוך עליהן כרפואה למעשה. יחד עם זאת לא נראה לי שהגאונים או ר' אברהם בן הרמב"ם יסברו שאין בהם ערך של לימוד תורה. כך שכולם מסכימים רק כל צד מדגיש דבר אחר.
 3. ב תמוז תש"פ 20:59 ההבדל | דב קדרון

  מדברי הגאונים ורבנו אברהם בנו של הרמב"ם עולה שייתכן שגם בזמן הגמרא הרפואות הללו לא הועילו, מה שאין כן לפי השיטה הראשונה
 4. ב תמוז תש"פ 22:35 אשמח לקבל עוד הרחבות בנושאים שבדף קי | יגאל

  אודה למי שיש לו עוד ביאורים..יישר כח ותודה על מה שמובא פה בעניין הרפואה....אולי יש רמזים וביאורים לאו דווקא בפן הרפואי...

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר