סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אסור לשכוח את הפשטות

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קח ע"ב

  

רבי ינאי ביקש ממר עוקבא שישלח לו קצת מאותם קילורין לרפואת העיניים של שמואל, שהיה רופא מפורסם. שלח לו מר עוקבא: אני שולח לך כדי שלא תאמר שאני צר עין, אבל תדע ששמואל אמר: "טובה טיפת צונן שחרית ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית מכל קילורין שבעולם".

ביאר מרן הרב קוק זצ"ל (עין איה אות יג) שאם כי החכמה והמדע מחדשים תמיד דרכים חדשים ואמצעים רבים כדי להיטיב את מצב האדם, לרפאו ממחלותיו ולהצילו מפגעים שונים, ישנה סכנה שככל שמשתכלל המדע ילך ויישכח המעמד הפשוט והטבעי של האדם, שהרבה פעמים הוא זה שמועיל להצילו יותר מכל השכלולים המדעיים. לכן שלח מר עוקבא לרבי ינאי את הקילורין, כדי שיהיו אצלו, אבל הודיע לו שלא כדאי לסמוך בעיקר עליהם, אלא הדרך הקבועה והתדירה צריכה להיות בפשטות ותמימות, "טיפת צונן שחרית ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית", כי זהו הבסיס הנותן בריאות וחיים לגוף ולנשמה.

כך הוא גם בחיי הרוח והנשמה, אחרי כל המעלות הגבוהות והנשגבות שבחכמה ובחסידות - הפשטות "והעבודה הטהורה שבפשטות היא מאירה את העינים הרבה יותר מכל ההתחכמויות הרחוקות... עיקר הכל היא ההדרכה של התמימות הפשוטה, תמים תהיה עם ה' אלקיך".

כך מסופר על אחד מגדולי חכמי הקבלה, רבנו שמשון מקינון שלאחר שלמד את סודות הקבלה היה מתפלל באופן הפשוט ביותר, כתינוק בן יומו (שו"ת מהרש"ל, סימן צח).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר