סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לפתוח שקית חלב עם מספריים בשבת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת לו ע"א

  

ב"הלכה ברורה" מובא פסק ההלכה שמותר לטלטל בשבת כלי שמלאכתו לאיסור רק לצורך גופו או לצורך מקומו, כגון מי שצריך לפצח אגוז מותר לו להשתמש לצורך כך בפטיש, שזהו כלי שמלאכתו לאיסור והשימוש הוא לצורך גופו. ב"בירור הלכה" (לקמן דף קכד) מובא פסק המשנה ברורה שכאשר יש אפשרות להשתמש בכלי שמלאכתו להיתר אסור להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור, כי לדעתו כל ההיתר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו הוא רק כאשר אין אפשרות אחרת. אולם בעל קצות השולחן (בדי השולחן סקי"ד) דוחה את ראייתו של המשנה ברורה וכותב שכאשר יש צורך לטלטל אין חילוק בין כלי שמלאכתו לאיסור לבין כלי שמלאכתו להיתר.

עוד מחלוקת מובאת ב"בירור הלכה" בקשר לכלי שמלאכתו להיתר ולאיסור, איך מגדירים אותו? לדעת הפרי מגדים הולכים אחר רוב השימוש בכלי, אם רוב השימוש בו הוא למלאכת היתר זהו כלי שמלאכתו להיתר ואם רוב השימוש בו הוא לאיסור זהו כלי שמלאכתו לאיסור. לעומת זאת המשנה ברורה כותב שהגדרה זו נכונה דווקא בכלי שבעיקרון מיועד למלאכת איסור, שאז אם רוב השימוש בו הוא למלאכת היתר דינו ככלי שמלאכתו להיתר, אולם כלי שהדרך המקובלת היא להשתמש בו גם להיתר וגם לאיסור – אינו נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור גם אם משתמשים בו יותר לאיסור. אחד ההבדלים בין השיטות הוא במספריים שרגילים להשתמש בהם לפתיחת שקיות חלב (באופן המותר) אך רוב השימוש בהם הוא למלאכת איסור. לדעת המשנה ברורה אין דינם ככלי שמלאכתו לאיסור ואילו לדעת הפרי מגדים דינם ככלי שמלאכתו לאיסור.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר