סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

איך מכינים את הנרות לשבת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת לד ע"א

  

במשנה נאמר שאחד הדברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו בערב שבת הוא: "הדליקו את הנר!". ב"בירור הלכה" מובא שמלשון המשנה משמע שהאישה צריכה רק להדליק את הנר, אבל לא להכינו להדלקה, וכך גם נאמר בתיקוני זוהר שדווקא הדלקת הנר צריכה להיעשות על ידי האישה, אולם הכנת הנר להדלקה צריכה להיעשות על ידי האיש, ומוסבר בשם האר"י ז"ל שיש בזה תיקון לחטא העגל, שבו רק גברים השתתפו וכיבו את נרו של עולם, לכן הם צריכים לפעול להדלקת הנר לכבוד השבת. על פי המהרש"ל יש לזה מקור גם בגמרא (לקמן קיט,א).

בנוסף להכנת הנר יש עניין גם להבהב את הפתילה, כלומר להדליק ולכבות אותה. אמנם השולחן ערוך פוסק שאין צורך לעשות זאת, אך הרמ"א בהגהתו כותב (רסד,ט): "ומכל מקום נהגו להדליק הפתילה ולכבותה כדי שתהיה מחורכת ותאחז בה האור יפה". לדעת המשנה ברורה גם פעולה זו נעשית על ידי האיש, ואילו מדברי פוסקים אחרים משמע שהאישה היא זו שמהבהבת את הפתילה.

בשם החזון איש והגרי"ש אלישיב זצ"ל אומרים שבנרות של ימינו שהפתילה מצופה בשעווה ודולקת יפה אין צורך להבהב מראש, כי הרמ"א מסביר שמטרת ההבהוב היא: "כדי שתהיה מחורכת ותאחז בה האור יפה". עם זאת יש לציין שהמשנה ברורה (סקכ"ח) מסביר שהתועלת שבדבר היא "שלא תשהה האשה בהדלקתה בהגיע זמנה". הנסיון מוכיח שגם בנרות שלנו ההדלקה הרבה יותר מהירה לאחר שמהבהבים אותם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר