סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר ללכת עם ציצית מצמר בשבת בקיץ?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת כז ע"ב

  

לדעת רבי ישמעאל המובאת בגמרא כל בגד שנזכר בתורה הינו בגד שעשוי מצמר או מפשתים, כפי שפירטה התורה לגבי נגע צרעת, וממילא גם לגבי מצוות ציצית שהחיוב שלה הוא במה שנקרא "בגד", רק מה שעשוי מצמר או מפשתן חייב בציצית מן התורה. לעומת זאת לדעת רבא גם בגדים שעשויים מחומרים אחרים חייבים בציצית מן התורה.

ב"הלכה ברורה" מובא שגם הפוסקים נחלקו בכך. השולחן ערוך פוסק כדעת רבי ישמעאל: "אין חייב בציצית מן התורה, אלא בגד פשתים או של צמר רחלים, אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן". לעומת זאת הרמ"א מכריע כדעת הפוסקים כרבא שכל הבגדים חייבים בציצית מן התורה ולא רק מדרבנן. המשנה ברורה מעיר שראוי לירא שמים לעשות לעצמו טלית גדול וגם טלית קטן דווקא מצמר, כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכל הדעות.

מישהו העלה טענה שאולי בימי הקיץ החמים יש בעיה ללכת ברחוב בשבת במקום שאין בו עירוב עם טלית קטן שעשוי מצמר, כי מי שלא רגיל ללכת עם בגדי צמר בקיץ ייתכן שלבישה כזו של בגד מיותר נחשבת לו כטלטול שאסור בשבת.

אולם הגר"מ פיינשטיין דחה את הטענה הזו וכתב (אג"מ או"ח ח"ג סימן א) שאינה כלום, כי בוודאי שזהו בגד ומותר לאדם לצאת בשבת כאשר הוא לבוש בכל בגד שהוא, ולא גזרו חכמים שמא יבוא לפשטו כמו שגזרו שלא לצאת בתכשיטים מסוימים בשבת, לכן יותר טוב גם בקיץ ללכת עם טלית קטן שעשוי מצמר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר