סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

האם אפשר להתנות לא להצטרף לזימון?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

ברכות נ ע"א

  

בעל שו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סימן נו) פסק שאדם שיושב בסעודה ולא רוצה להישאר עד סיומה, רשאי להתנות מראש, לפני שהוא יושב לאכול, שאינו מתכוון להצטרף לקביעות סעודה עם שאר המסובים, ובכך הוא פטור מחובת הזימון ויכול לברך ברכת המזון לעצמו. אולם הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר שמהגמרא מוכח שאין אפשרות כזו, שהרי רבא אמר שכשהיו אוכלים אצל ראש הגולה ושם לא הייתה אפשרות לשמוע את קול המברך בגלל הרעש שעשו המסובים הרבים, היו נוהגים להתחלק לקבוצות של שלושה ולזמן כל קבוצה לעצמה. הגמרא מקשה על כך מדוע לא התחלקו לקבוצות של עשרה כדי לזמן עם הזכרת השם, והתשובה היא שאילו היו עושים כך ראש הגולה היה נפגע מכך, ומסביר הרשב"א שכדי למנוע הלבנת פנים וזלזול בכבודו של ראש הגולה מותר לבטל מצווה דרבנן של זימון בשם. על כך הקשה הגרי"ש אלישיב זצ"ל מדוע לא התנו בתחילת הסעודה שאינם רוצים להצטרף לקביעות הסעודה? הרי בכך יכלו למנוע את ביטול המצווה? אלא מכאן מוכח שאין אפשרות כזו.

אכן, ניתן לומר שאין מכאן בהכרח ראיה גמורה, כי אילו היו מתנים שאינם מצטרפים אז הרי היו פטורים לגמרי מזימון ואילו כשלא התנו כן יכלו לפחות לזמן בשלושה. ייתכן שהם סברו שעדיף לזמן בשלושה מאשר לא לזמן בכלל. ואף על פי שכאשר זימנו בשלושה הם ביטלו את המצווה של זימון בעשרה ואילו היו מתנים לא להצטרף לא היו מבטלים שום מצווה – אפשר שמכיוון שהביטול הזה נעשה מאונס – עדיף לקיים זימון בשלושה באופן שבו מבטלים מאונס זימון בעשרה מאשר לא לזמן בכלל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר