סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

גרסאות הדף היומי מבית אתר "הכי גרסינן"
צוות אקדמי -
עמותת פרידברג לכתבי יד יהודיים (FJMS)
 

אתרוג וזית

ברכות מא ע"א

הלל גרשוני
 

והפעם נביא סוגיה אחת ונסמן את חילופי הנוסח עליה. סוגריים עגולים – טקסט שאינו בכתבי היד. סוגריים רבועים – טקסט שנוסף בכל כתבי היד. סוגריים רבועים עם גלית (טילדה: ~) – טקסט שנוסף בחלק מכתבי היד. ונותיר למעיינים להסיק את המסקנות.

אמר עולא: מחלוקת בשברכותיהן שוות [~כגון אתרוג וזית]
דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף, ורבנן סברי (מין) חביב עדיף.
אבל בשאין ברכותיהן שוות דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה.
מיתיבי: היו לפניו צנון וזית – מברך על הצנון ופוטר את הזית! [~ואי אמרת מברך על זה וחוזר ומברך על זה אזית נמי ניבריך!]
הכא במאי עסקינן, כשהצנון עיקר.
אי הכי אימא סיפא: ר' יהודה אומר מברך על הזית, שהזית ממין שבעה!
[ו]לית ליה לר' יהודה הא דתנן [זה הכלל] כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה?
וכי תימא הכי נמי דלית ליה, והתניא: רבי יהודה אומר אם מחמת צנון בא הזית מברך על הצנון ופוטר את הזית?
(לעולם בצנון עיקר עסקינן, וכי פליגי רבי יהודה ורבנן במילתא אחריתי פליגי, ו*)חסורי מחסרא והכי קתני:
היו לפניו צנון וזית – מברך על הצנון ופוטר את הזית.** במה דברים אמורים, כשהצנון עיקר. אבל אין הצנון עיקר דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה. ושני מינין בעלמא שברכותיהן שוות [~כגון אתרוג וזית] – מברך על איזה מהן שירצה. רבי יהודה אומר מברך על הזית, שהזית ממין שבעה.*חסר בכתב יד מינכן, פריס, פירנצה וקטע גניזה. בכתב יד אוקספורד: "לא, דכ"ע צנון עיקר ור' יהודה אמילתא אחריתי קאי".
**מ"היו" חסר בכתבי יד אוקספורד ופירנצה.


לגרסאות נוספות היכנסו לאתר הכי גרסינן בפורטל fjms.org.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר