סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

עיכוב קבורה / הרב עופר לבנת

פורסם בעלון השבועי חמדת ימים - ארץ חמדה


השבוע בדפי הדף היומי (קנד עמוד א-ב) הגמרא מספרת אודות נער שמכר מנכסי המשפחה ונפטר. קרובי המשפחה טענו שהמכירה לא הייתה תקיפה כיוון שהנער היה קטן. המקרה הובא לפני רבי עקיבא ועלתה השאלה האם ניתן לבדוק את גופתו של הנער ולראות האם היו לו סימני בגרות. רבי עקיבא דחה את הבקשה לבדוק את הגופה משני טעמים. הטעם הראשון הוא שבדיקה זו תהיה בזיון למת. הטעם השני הוא שהסימנים יכולים להשתנות לאחר מיתה והבדיקה לא תהיה אמינה.

הגמרא מסבירה ששני הטעמים נצרכים. הטעם הראשון של בזיון המת מופנה כלפי בני המשפחה, שלהם אסור לגרום לביזוי המת. אך אם הבקשה לבדוק באה מצד הלקוחות שאינם קרובי המשפחה ומניעת הבדיקה תגרום להם נזק כספי, הטענה של ביזוי המת אינה תקיפה. לכן צריך את הטעם שהבדיקה לא תהיה אמינה.

בעקבות סוגיה זו מופיע הדיון המעניין הבא באור זרוע (חלק ג פסקי בבא בתרא סימן קצט) במעשה שאירע בתקופת בעלי התוס':
"אני יצחק המחבר ברבי משה שמעתי שבא מעשה לפני רבינו תם זצ"ל בראובן שהיה חייב לשמעון מנה ומת ראובן. ונסתפק רבינו תם זצ"ל אם מן הדין יכול לעכב שלא לקוברו עד שיפרעו לו המנה שחייב לו. שהיה ידוע שהיה חייב לו (כלומר אין ספק בכך), או שמא אינו רשאי לנוולו. ונמלך ברבינו שמריה בר מרדכי זצ"ל, והשיב לו שהדין עם שמעון ויכול מן הדין לעכב את קבורתו עד שיפרעו לו הואיל וידוע שהוא חייב לו, כמסקנה דשמעתין דיכלי למימר (שיכולים הלקוחות לומר) זוזי יהבינן לינוול ולינוול (אין אנו חוששין בבשתו שאינו קרובנו והפסדנו מרובה-רשב"ם). וקיבל רבינו תם את דבריו. ונראה בעיני דדוקא ששמעון לא היה קרובו של ראובן, אבל היה קרובו של ראובן בני המשפחה מוחין בידו שלא לעכב את קבורתו שלא לנוולו".

סיכום ופסיקה:

בעקבות דברי האור זרוע פסק הרמ"א בשולחן ערוך (חושן משפט קז, ב) שבעל חוב שאינו קרובו של הנפטר רשאי לעכב את קבורת המת עד שיפרעו היורשים את חובותיו, מהנכסים שהוא הוריש להם. הש"ך (ס"ק ו) מסביר שמדובר במקרה שהנפטר הוריש כמות מצומצמת של נכסים, ובעל החוב חושש שהיורשים יפזרו את הכול על הוצאות הקבורה, לכן הוא דורש לעכב את הקבורה עד שהם יפרעו את החוב. בדומה לכך מוסיף הרמ"א שגם אם לאחר פירעון החוב לא יישאר מספיק כסף עבור הוצאות הקבורה, עדיין בעל החוב רשאי לגבות את חובו ואין הוא חייב בהוצאות קבורת המת, זו חובתם של בני המשפחה ו/או הקהילה.

To the article in English

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר