סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

וזאת לפנים בישראל

נידה מה ע"ב

 
"איבעיא להו: תוך זמן, כלפני זמן או כלאחר זמן? ... רב ורבי חנינא דאמרי תרווייהו: תוך זמן - כלפני זמן, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי דאמרי תרווייהו: תוך זמן - כלאחר זמן. אמר רב נחמן בר יצחק, וסימניך: וזאת לפנים בישראל".

פירושים רבים נאמרו לסימן "וזאת לפנים בישראל".
עוד יש לומר שאמרו במסכת יומא דף פז ע"ב: "רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי... איקפיד רבי חנינא... ולא איפייס, כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא בבבל". לפיכך, רב שישב בארץ ישראל לפנים ואחרי כן ירד לבבל הוא הסובר שתוך הזמן כלפנים, וכך סובר גם רבי חנינא שגרם לו דליזיל. ואילו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי שנשארו בארץ ישראל גם לאחר זמן הם הסוברים שתוך הזמן כלאחר זמן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר