סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: הלכה כרבי מחברו" - אפילו נגד רבי עצמו

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין מה ע"ב


נשבר השדרה: 
ת"ר: חוט השדרה שנפסק - ברובו, דברי רבי, 
רבי יעקב אומר: אפילו ניקב, 
הורה רבי כרבי יעקב. 
אמר רב הונא: אין הלכה כרבי יעקב. 
וכמה רובו? 
רב אמר: רוב עורו, ואמרי לה: רוב מוחו. 
מאן דאמר רוב מוחו - כ"ש רוב עורו, 
למאן דאמר רוב עורו, רוב מוחו מאי? 

1.
הביטוי: "הורה רבי כ..." - 5 מופעים בש"ס
סוגיה אחרת [כתובות דף ז] מציינת לסוגייתנו - 2 מופעים
"הורה רבי כר"מ והורה רבי כחכמים" - 3 מופעים בסוגיה אחת [חולין דף פו].
אבל בכל 4 המופעים [מלבד סוגייתנו] לא מדובר במחלוקת עם רבי עצמו.

2.
"רבי יעקב" היה רבו של רבי יהודה הנשיא.
היה גם אמורא בשם זה - למד אצל רב יהודה; אצל רב חסדא, ואצל רבי יוחנן בארץ ישראל.

3.
זבחים שלמים הלכות שחיטה פרק ט הלכה א

[א] פסוקה כיצד חוט השדרה שנפסק וכו'. (דף מ"ה) ת"ר חוט השדרה שנפסק ברובו דברי רבי ר' יעקב אומר אפי' ניקב
ואמר רב הונא אין הלכה כר' יעקב (והוצרך לומר דאין הלכה כר"י משום שאמרו שם הורה רבי כר' יעקב, הא לאו הכי קי"ל הלכה כרבי מחבירו)!

לפי הפרשן הנ"ל, כעקרון ביבצריל םור ג"רבי" על םיהכלל הלכה כרבי מחברו, אלא ש"רבי" עצמו "הורה" כרבי יעקב. ומיא הלכה כרבייעקב אלא שרב הונא פסק כ"רבי" עצמו.

4.
ונראה להסביר: "רבי" לא חזר בו והודה לרבי יעקב - בן מחלוקתו [כשמדובר אצל האמוראים מובא בלשון "הדר ביה"], אלא הוא "רק" הורה להחמיר הלכה למעשה כ"רבי יעקב" [אולי כי רבי יעקב היה אחד מרבותיו]. ולכן צריך לפסוק שבדיעבד הלכה כרבי. ועל כך מכריע רב הונא שהלכה כ"רבי" גם לכתחילה.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר