סקר
מסכת שבת


 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"הלכה שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון"
יחס הקרבה שבין משה לפינחס


להלן (קכט, א ד"ה דאי) מביאים תוספות בשם רש"י שיתכן שאף רבי אבא מודה לרבא ששלישי בראשון כשר להעיד עבורו. אמנם בירושלמי סנהדרין (ג, ו) הסתפקו אם משה כשר להעיד לאשת פנחס, ואמר רבי יוחנן שכשר. והנה פנחס אצל משה הוא שלישי בראשון, ומכל מקום לא הסתפקו אם משה כשר להעיד לגבי פנחס, ומשמע שפשוט להם שאכן אינו יכול להעיד וכמשמעות סוגייתנו שלרבי אבא שלישי בראשון פסול לעדות.

אך כתב הגאון רבי אברהם ברודא אב"ד פראג ("אשל אברהם" פרשת פינחס), שיתכן שאין מקום לדקדוק זה, ולעולם יש לומר שאף הירושלמי סבור ששלישי בראשון כשר להעיד. אלא שמה שלא נקטו בספקם את משה לגבי פינחס ונקטו רק את אשת פינחס, משום שאשת משה הלא היתה ציפורה – מבנות יתרו, וכן אלעזר אבי פינחס לקח מבנות יתרו, וכיון שאשתו כגופו נמצאים משה ואלעזר – ראשון בראשון זה לגבי זה, ופינחס לגבי משה נחשב כראשון בשני – שודאי פסול להעיד לגביו ולכך לא נקטו בירושלמי דוגמא זו.

ועל פי דברים אלו יישב את דברי רש"י בפרשת פינחס (במדבר כה, יא) הכותב שהכתוב ייחס את פינחס אחרי אביו "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" – לפי שהיו השבטים מבזים אותו ואומרין, הראיתם 'בן פוטי' זה – בן שפיטם אבי אימו עגלים לעבודה זרה והוא הרג נשיא בישראל. ולפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרן. ויש להבין מה טענו השבטים כלפי פינחס ומה נתיישב לאחר שיוחס לאהרן.

והנה אמרו בגמרא (סנהדרין פב, א), שכל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, והלכה זו נתעלמה ממשה, ופינחס ראה מעשה ונזכר הלכה ואמרה למשה. ברם, הלא אמרו בגמרא (קידושין ע, ב ועוד) שכל תלמיד חכם שבא ומורה הלכה, נאמן רק אם הורה אותה קודם שבא מעשה לפניו, ובשעת מעשה אינו נאמן לומר 'כך שמעתי', אלא אם יבוא חכם אחר ויעיד שאכן אף הוא שמע שכך וכך הלכה.

ומעתה, כאשר פינחס הורה שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו – לא היה נאמן בהוראה זו, ורק משה הוא שיכול היה להעיד שאכן קיימת הלכה כזו. ברם לפי האמור שמשה הוא קרובו של פינחס בדרגת קירבה של ראשן בשני – שוב אינו יכול להעיד עבורו, והיינו מה שציינו השבטים שפינחס הוא נכדו של יתרו – שמשה חתנו, ונמצא שמשה אינו יכול להעיד עבור פינחס. אלא שכל זה נכון רק אם יש קירבה אצל גרים – שהרי בנותיו של יתרו התגיירו קודם שנישאו למשה ולאלעזר הכהן, אך אם נאמר שאין קירבה אצל הגרים שהרי גר שנתגייר נחשב כקטן שנולד – שוב אין כל קירבה בין משה לפינחס. ולפיכך בא הכתוב וייחס את פינחס אחר אהרן - לומר שאחר שנתגיירה אימו, שוב אין פינחס נחשב כנכדו של יתרו וכקרובו של משה מצד זה, ונמצא שמשה עבורו הוא רק שלישי בראשון ויכול להעיד עבורו שאכן הלכה כמותו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר