סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

רבי יהודה מוריינא 

מנחות קג ע"ב - קד ע"א


"פתח רבי יהודה בר אילעאי ראש המדברים בכל מקום... רבי יהודה מוריינא דבי נשיאה הוה ואורי ליה כשמעתיה".

פירש תוספות: "איידי דאיירי ברבי יהודה ראש המדברים על ידי קיסר כדאיתא בפרק במה מדליקין (שבת דף לג:) מייתי האי עובדא דרבי יהודה מוריינא דבי נשיאה דשמא מינהו קיסר ראש על בית נשיא".

היות שרבי יהודה נתמנה להיות מורה ההוראה המוסמך, מבואר שזו הסיבה לדברי רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן בעירובין דף מו ע"ב: "רבי מאיר ורבי יהודה - הלכה כרבי יהודה", ולדברי רבי אבא אמר רבי יוחנן שם: "רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה".
אלא שלפי זה קשה, למה המשיך שם רבי יעקב בר אידי ואמר: "רבי יהודה ורבי יוסי - הלכה כרבי יוסי"?

אלא שאמר רבי יהושע בן לוי: (ויקרא רבה מצורע טז, ה; מגילה דף יח ע"א) "מלה בסלע, משתוקא בשתים". רבי יהודה היה אמנם ראש המדברים, אך מעלה רבה יותר היתה לרבי יוסי שהיה ראש השותקים, כאמור באותו המעשה שבו נתמנה רבי יהודה: (שבת דף לג ע"ב) "רבי יוסי שתק". וכן במעשה נוסף בבמדבר רבה פרשת במדבר פרשה ג, ו: "שתק רבי יוסי".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר