סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

דיוק וחידוש ברש"י

זבחים דף נה

 

עמוד א

רש"י ד"ה בכל מקום. אין טעונין צפון:
רש"י ד"ה בכל מקום. אף בדרום ובגמרא יליף לה:

ברש"י על המשנה של תודה ואיל נזיר כותב רש"י "אין טעונין צפון" וזה מפני שמשנה זו היא הראשונה אחר כל המשניות של קדשי קדשים ששחיטתן בצפון פותחת משנה זו בתודה ואיל נזיר בסמיכות למשנה הקודמת המדברת גם באשם נזיר, שנשחט בצפון ע"כ מדקדק רש"י לומר המשנה המדברת באיל נזיר שאין צריך צפון, (ויש לומר עוד דאחת מן הסיבות לשחיטת חטאות ואשמות בצפון הוא כי הוא צד מוצפן יותר ובכדי לא לביישם וע"כ החידוש בנזיר שאת אשמו עושים בצפון אבל אילו לא צריך צפון) וע"כ גם הגמרא על משנה זו לא מדברת כלל על ששחיטתן בכל מקום בעזרה, שזה שייך למשנה הבאה שלמים הכולל כל סוגי קרבן שלמים.
ברש"י על המשנה השניה כאן כותב רש"י שענין זה ששחיטתן בכל מקום בעזרה יליף לה בגמרא, והלשון שנקט רש"י "אף בדרום" הוא על פי לשון הגמרא במנחות דף ג ע"א קדשי קדשים. ששחטן בצפון לשם קדשים קלים לירצו מעשיהן מוכיחין עליהן דקדשי קדשים נינהו דאי קדשים קלים בדרום הוה עביד להו אימור דאמר רחמנא אף בדרום בדרום ולא בצפון מי אמר דתנן [משנתינו] שחיטתן בכל מקום בעזרה קדשים קלים ששחטן בדרום לשם קדשי קדשים לירצו וכו'. (ועוד לפי דעת רב יוסי דכל המזבח הוא בצד צפון הרי שגם מזרח ומערב של המזבח עדיין נקרא צפון, וכן צד צפון בכללו יש בו נגיעה למזרח ומערב משא"כ דרום שהוא הצד הנגדי לגמרי וגם השחיטה בדרחום היא הרחוקה ביותר מן המזבח בגלל הכבש).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר