סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

קדשי עובדי כוכבים

זבחים מה ע"ב

 
"מתני'. קדשי עובדי כוכבים - אין חייבין עליהם משום פיגול, נותר וטמא, והשוחטן בחוץ - פטור, דברי רבי שמעון, רבי יוסי מחייב.
גמ'. תנו רבנן: קדשי עובדי כוכבים - לא נהנין ולא מועלין, ואין חייבין עליהן משום פיגול, נותר וטמא, ואין עושין תמורה, ואין מביאין נסכים, אבל קרבנן טעון נסכים, דברי רבי שמעון; אמר רבי יוסי: רואה אני בכולן להחמיר, שנאמר בהן לה'".


זילזולו של רשב"י בערך נכרים ומתנותיהם הוא כשיטתו: (יבמות דף סא ע"א; בבא מציעא דף קיד ע"ב) [כריתות דף ו ע"ב] "רבי שמעון בן יוחי אומר: קבריהן של נכרים אין מטמאין, שנאמר (יחזקאל לד, לא) וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם - אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדם".
וכן במסכת שבת דף לג ע"ב חלק על רבי יהודה ששיבח את הנכרים ומעשיהם, וטען כנגדו: "כל מה שתקנו - לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס".
וגם רבי יוסי לשיטתו שם במסכת שבת, ששתק לרבי יהודה, וגם במשנתנו הלשון "רואה אני בכולן להחמיר" קצת משמע שלא הכריע באופן מוחלט.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר